Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

 

     Iwona BOGACKA-URBANPowiatowy Rzecznik Konsumentów

     II piętro, pok. 208

     tel. 41 260 47 80

     e-mail: iwona.bogacka-urban@konecki.powiat.pl

                rzecznik.konsum@konecki.powiat.pl

 

 

 

      Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania z zakresu ochrony praw konsumenta.

 

Do podstawowego zakresu działania należy w szczególności:

  • Zapewnianie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
  • Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie, za ich zgodą,  do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  • Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • Współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
  • Wnioskowanie do Zarządu Powiatu o zlecanie działającym na obszarze powiatu organizacjom do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, przeprowadzenia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego.