Menu

Formularze elektroniczne

FORMULARZE ELEKTRONICZNE

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Końskich udostępniło:

1) na platformie ePUAP usługę złożenia wniosku ogólnego (elektronicznego) do instytucji, dla którego w  przepisach prawa nie został określony wzór pisma

            Realizacja usługi jest możliwa przez osoby, które posiadają bezpłatne konto na platformie ePUAP, posługują się podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystywania unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 93 poz. 547).

            Informacje o procedurze składania wniosków drogą elektroniczną, wymaganych dokumentach załączanych do tych wniosków, numerach kont, na które mogą być dokonywane opłaty związane ze składaniem wniosków dostępne są w na platformie ePUAP w opisie każdej z usług.

2) na platformie Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca (ESP PiK) usługi złożenia wniosków o wydanie prawa jazdy, rejestrację, czasową rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu

            Realizacja usług jest możliwa przez osoby, które posiadają bezpłatne konto na platformie ESP PiK, posługują się podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystywania unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 93 poz. 547).         

Szczegółowy opis przebiegu procedur znajduje się w kartach opisu spraw.


Autor:  Radosław Lachowski Osoba publikująca: Przemysław Dąbroś - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  29 grudzień 2009 14:25 Data publikacji:  8 czerwiec 2011 13:55
Data ostatniej modyfikacji:  30 czerwiec 2014 11:14 Wersja:  1.3