Menu

Książka telefoniczna

 

 

WYDZIAŁ

TELEFON

FAX

Sekretariat

41 372 41 34

41 372 82 50

 

41 372 83 20

 

Wydział Organizacji i Informatyzacji Powiatu

Biuro Obsługi Klienta

 

41 372 57 80

 

Wydział Budżetu i Finansów

41 372 24 54

 

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu

41 372 26 79

 

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

41 375 12 37

 

 

Wydział Komunikacji i Transportu

- Prawa Jazdy

 

 

41 375 12 35

41 372 43 41

 

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

41 372 27 78

 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

41 372 41 34

wew. 650

41 372 67 32

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

41 372 37 95

 

Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia

- PFRON

41 375 12 36

 

 

 

41 372 35 27

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego

41 372 41 34

wew. 562

41 372 58 26

Biuro Rady Powiatu

41 372 41 34

wew. 214

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

41 372 41 34

wew. 226

 

Geolog Powiatowy

41 372 41 34

wew. 216

 

Inspektor ds. BHP

41 372 57 04

 

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością

41 372 84 05

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

41 372 87 47