Starostwo Powiatowe


Starostwo Powiatowe wraz z Powiatowym Urzędem Pracy oraz pozostałymi jednostkami organizacyjnymi stanowi powiatową administrację zespoloną. Kierownikiem Starostwa Powiatowego jest Starosta, który organizuje  pracę urzędu oraz jest zwierzchnikiem służbowym jego pracowników. Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Końskich obowiązujący od dnia 06.04.2017 r.

 

Regulamin organizacyjny.pdf

Uchwała Nr 13/2018 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich.pdf

Uchwała Nr 105/2018 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich.pdf

Uchwała Nr 1/2019 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich.pdf

Uchwała Nr 66/2019 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 15 lipca 2019r. w w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich.pdf

Regulamin organizacyjny - tekst ujednolicony.pdf


Autor:  Grzegorz Piec - Przewodniczący Zarządu Powiatu Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  15 marzec 2011 09:09 Data publikacji:  27 maj 2014 14:35
Data ostatniej modyfikacji:  1 sierpień 2019 12:36 Wersja:  3.2