Organizacja Urzędu

Prezes Rady Ministrów wyznaczył Pana Grzegorza PIECA z dniem 29 marca 2019 r.  do pełnienia funkcji organów Powiatu Koneckiego, do czasu wybrania zarządu przed nową radę powiatu.