Ogłoszenia/Obwieszczenia

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków w m. Smyków, gm. Fałków.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków w m. Cieklińsko, gm. Ruda Maleniecka.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków w m. Ruda Maleniecka, gm. Ruda Maleniecka.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia - przyjęcia granic nieruchomości w m. Smarków gm. Stąporków

Informacja

Informacje kieleckiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych lub/i wzowienia znaków granicznych oraz przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla nieruchomości położonej w miejscowości Koczwara, gm. Końskie.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych lub/i wzowienia znaków granicznych oraz przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla nieruchomości położonej w mieście Końskie, gm. Końskie.

Zawiadomienie Starosty Koneckiego

Zawiadomienie Starosty Koneckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obr. Pomyków gm. Końskie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w m. Komaszyce gm. Gowarczów

Zawiadomienie Starosty Koneckiego

Zawiadomienie Starosty Koneckiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym znak: GN.6853.5.2018 położonej w obr. Kamienna Wola gm. Gowarczów.

Wyświetlanie 1 - 10 z 510 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 51