Ogłoszenia/Obwieszczenia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie wygaszenia i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do rowu ziemnego wód pochodzących z odwodnienia zakładu górniczego "Kozów - Pole I" położonego w m. Kozów (gm. Smyków) i Huta (gm. Radoszyce)

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 18.01.2019r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej w Nowym Dziebałtowie w Gminie Końskie odc. od km 0+000 do km 0+562,17"

Zawiadomienie

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic w m. Stanisławów

Zawiadomienie

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic w celu przyjęcia granic działek ewidencyjnych do podziału w m. Lipa oraz Szkucin

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 15.01.2019r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej w Nowym Dziebałtowie w Gminie Końskie odc. od km 0+000 do km 0+562,17"

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w obr. 0004 m. Końskie przy ul. Spacerowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: Nr 834 i Nr 2319

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia - przyjęcia granic nieruchomości w m. Wielka Wieś gm. Stąporków

Ogłoszenie Starosty Koneckiego

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej z zasobu Skarbu Państwa położonej w gm. Stąporków obr.01 m. Stąporków przy ul. Koneckiej

Ogłoszenie Starosty Koneckiego

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obr. 36 Rogów przy ul. Leśnej, gm. Końskie

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia - ustalenia przebiegu granic nieruchomości w m. Błaszków gm. Stąporków

Decyzja Starosty Koneckiego

Decyzja Starosty Koneckiego stwierdzająca, iż nieruchomości położone w mieście Stąporków w obrębie 3, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 4696, 4956 stanowią mienie gromadzkie

Decyzja Starosty Koneckiego

Decyzja Starosty Koneckiego o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce ewidencyjnej 260503_4 Końskie - miasto obr. 0004, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 2322 o pow. 0,0624 ha

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 19.12.2018r. o przygotowaniu materiału dowodowego do wydania decyzji zatwierdzającej projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działkach położonych w obr. Kozia Wola gm. Stąporków - na podstawie dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Końskich, wykonanej w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie koneckim pt. "Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomości"

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 19.12.2018r. o przygotowaniu materiału dowodowego do wydania decyzji zatwierdzającej projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działkach położonych w obr. Janów gm. Stąporków - na podstawie dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Końskich, wykonanej w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie koneckim pt. "Dostosowanie baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomości"

Wyświetlanie 1 - 15 z 515 rezultatów.
Pozycji na stronę 15
z 35