Ogłoszenia/Obwieszczenia

Zawiadomienie Starosty Koneckiego

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu klasyfikacyjnego dla działek Nr: 287, 341, 898, 899, 900, 917 położonych w obrębie Giełzów gmina Gowarczów

Zawiadomienie Starosty Koneckiego

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu klasyfikacyjnego dla działek Nr: 38/1, 60/5, 79, 161/2, 165, 166, 170, 171, 173, 174, 175, 179/4, 189, 196, 203/2, 203/3, 207/1, 208/1, 228, 382, 425/1, 426/1, 431/1, 433/1, 435/2, 744, 1111, 1115/2, 1322 położonych w obrębie Kozia Wola gmina Stąporków

Zawiadomienie Starosty Koneckiego

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu klasyfikacyjnego dla działek Nr: 89/1, 269, 420, 716/2, 800/1 położonych w obrębie Czarna gmina Stąporków

Zawiadomienie Starosty Koneckiego

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu klasyfikacyjnego dla działek Nr: 97, 102/1, 102/2, 150, 152, 163, 170, 171, 175, 176, 177, 180, 181, 190, 191, 192, 194, 195, 199, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 369, 370, 371, 372, 373, 376, 377, 379, 389, 390, 392, 394, 395, 396, 513, 595 położonych w obrębie Janów gmina Stąporków

Zawiadomienie Starosty Koneckiego

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu klasyfikacyjnego dla działek Nr: 21, 31, 37, 42, 43, 44, 51, 53, 63, 65, 89, 127, 128, 130, 138, 403, 448, 492, 749, 779, 795, 802, 811, 815, 817, 818, 821, 826, 827, 830, 831, 832, 837, 973, 980, 981, 982, 983, 998, 1328, 1330, 1331, 1345, 1349, 1351 położonych w obrębie Budy gmina Fałków

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 07.09.2018r. w sprawie pozwolenia na budowę bunynku inwentarskiego, bezodpływowego zbiornika na ścieki oraz dwóch silosów na kiszonkę w m. Wilczkowice gm. Radoszyce

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w m. Matyniów gm. Smyków

Zawiadomienie Starosty Koneckiego

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu klasyfikacyjnego dla działek Nr: 281, 282, 286/1, 391, 399/1, 401/2, 403, 405, 407, 409, 473, 499, 500, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 519, 521, 522, 524, 525, 527, 528, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 540, 593, 622, 639/2, 640, 651, 659/5, 702, 766, 770, 845/3, 845/4, 847/3, 847/4, 887, 890, 933 położonych w obrębie Smyków gmina Fałków

Zawiadomienie Starosty Koneckiego

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu klasyfikacyjnego dla działek Nr: 142, 402, 403, 418, 663, 672, 676, 679, 680, 961, 964, 1186 położonych w obrębie Boków gmina Stąporków

Zawiadomienie Starosty Koneckiego

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu klasyfikacyjnego dla działek Nr: 480, 511, 813/3, 942, 1004, 1005, 1024, 1103, 1162 położonych w obrębie Wąsosz gmina Końskie

Zawiadomienie Starosty Koneckiego

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu klasyfikacyjnego dla działek Nr: 81, 134/1, 138, 156, 162, 173, 214, 226/1, 228, 230, 272, 287, 320/3, 338/1, 369/1, 372/1 położonych w obrębie Stanisławów gmina Fałków

Zawiadomienie Starosty Koneckiego

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu klasyfikacyjnego dla działek Nr: 104, 105, 143/1, 207, 757, 790, 791, 792, 794, 825, 847, 850/10, 1007/3, 1243, 1246/1, 1372 położonych w obrębie Mnin gmina Słupia Konecka

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 07.09.2018r. w sprawie pozwolenia na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku produkcyjnego z częścią administracyjno-socjalną o część magazynową dla Star-Dust Sp. z o.o. ul. Ceramiczna 5, Końskie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych w m. Wyszyna Rudzka, działki nr: 653, 763, 764, 765 oraz Wyszyna Machorowska, działka nr: 296

Zawiadomienie

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych w m. Gosań gm. Stąporków

Wyświetlanie 1 - 15 z 515 rezultatów.
Pozycji na stronę 15
z 35