Ogłoszenia/Obwieszczenia

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu PCV w ciągu rowu melioracji wodnych w m. Gowarczów

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia o rozwiązaniu z mocy prawa Rady Powiatu w Końskich

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia przebiegu granic nieruchomości w m. Czermno gm. Fałków

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej z zasobu Skarbu Państwa, położonej w m. Stąporków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 610

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w m. Rogów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 958

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 18.03.2019r. w sprawie postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy Źródlanej w Końskich"

Ogłoszenie Starosty Koneckiego

Ogłoszenie o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w m. Stara Kuźnica, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 660

Ogłoszenie Starosty Koneckiego

Ogłoszenie o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w m. Stara Kuźnica, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 636

Ogłoszenie Starosty Koneckiego

Ogłoszenie o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w m. Stara Kuźnica, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 663

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do rowu ziemnego wód pochodzących z odwodnienia zakładu górniczego "Kozów - Pole I" położonego w m. Kozów (gm. Smyków) i Huta (gm. Radoszyce)

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia, ustalenia granic nieruchomości w m. Gatniki gm. Końskie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczania - ustalenia - przyjęcia granic nieruchomości położonych w m. Pomyków, gm. Końskie.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 06.03.2019r. w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ulicy Mostowej w Końskich (od ul. Zielonej w Końskich do ul. Odludnej w Rogowie)"

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dn. 28.02.2019r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę budynku zakładu mięsnego ASPOLMAX w m. Pijanów

Obwieszczenie

Obwieszczenie informujące, iż postępowanie w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działkach Nr: 281, 282, 286/1, 391, 399/1, 401/2, 403, 405, 407, 409, 473, 499, 500, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 519, 521, 522, 524, 525, 527, 528, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 540, 593, 622, 639/2, 640, 651, 659/5, 702, 766, 770, 845/3, 845/4, 847/3, 847/4, 887, 890, 933 położonych w obrębie Smyków, gmina Fałków będzie zakończone do dnia 30.04.2019r.

Wyświetlanie 1 - 15 z 515 rezultatów.
Pozycji na stronę 15
z 35