Ogłoszenia/Obwieszczenia

Zawiadomienie Starosty Koneckiego

Zawiadomienie Starosty Koneckiego z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Barycz, Dyszów, Kornica, Modliszewice, Nałęczów, Proćwin, Gracuch, Jezów położonych w gm. Końskie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w m. Smyków gm. Fałków

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 15.11.2017r. w sprawie wydania decyzji dot. pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ulicy Źródlanej w Końskich"

Miesięczne stawki dotacji na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych

Miesięczne stawki dotacji na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Koneckiego.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 15.11.2017r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w związku z planowaną budową drogi gminnej łączącej ul. Kielecka z ul. Spacerową w Końskich

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych w m. Radoszyce gm. Radoszyce

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach

Ogłoszenie o złożeniu depozytu w Sądzie Rejonowym w Kielcach tytułem odszkodowania za zajęcie nieruchomości położonej w obrębie 4 Miasto Końskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2096/6

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia - przyjęcia granic nieruchomości w m. Małachów gm. Końskie

Zawiadomienie

Zawiadomienie Starosty Koneckiego o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Wąsosz w gminie Końskie; Boków, Czarna, Janów, Kozia Wola w gminie Stąporków; Mnin w gminie Słupia (Konecka); Budy, Smyków, Stanisławów w gminie Fałków oraz rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu wykonanie tej modernizacji

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 31.10.2017r. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na wniosek Ceramiki Końskie Sp. z o.o. dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę, zlokalizowanej w Końskich przy ulicy Górnej 2c

Wyświetlanie 1 - 10 z 456 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 46