Ogłoszenia/Obwieszczenia

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w m. Wisy gm. Radoszyce

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 21.05.2018r. w sprawie udzielonego pozwolenia zintergrowanego dla instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania zlokalizowanej na nieruchomości przy ulicy Pląskowickiej 89 w Fałkowie.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia - ustalenia - przyjęcia przebiegu granic działki nr 452 oraz ustalenia linii brzegowej cieku wodnego w m. Baczyna

Zawiadomienie Starosty Koneckiego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji gruntów i budynków w zakresie pozyskania i opracowania danych dotyczących budynków, lokali i użytków gruntowych dla obrębów ewidencyjnych gminy Końskie: Bedlenko, Bedlno, Pomorzany, Przybyszowy, Sworzyce, Trzemoszna oraz rozpoczęciu prac geodezyjnych i klasyfikacyjnych mających na celu wykonanie tej modernizacji

Wykaz

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonej w m. Bedlenko gm. Końskie

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 26.04.2018r. w sprawie inwestycji drogowej pn.: "Budowa ulicy Źródlanej w Końskich"

Ogłoszenie Starosty Koneckiego

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 165/2 położonej w m. Pomyków gm. Końskie

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 11.04.2018r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Zachodnią z ul. Gimnazjalną w Końskich"

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 10.04.2018r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Bębnów gm. Gowarczów

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące odwołania dyżuru pracownika zajmującego się nadzorem nad lasami niestanowiącymi właśności Skarbu Państwa (prywatnymi) w Urzędzie Gminy Gowarczów

Wyświetlanie 1 - 10 z 502 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 51