Ogłoszenia/Obwieszczenia

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic działek w m. Kłucko, gm. Radoszyce

Decyzja Starosty Koneckiego

Decyzja Starosty Koneckiego znak: GN.6810.3.6.2017 z dnia 20.09.2017r. w sprawie odmowy uznania za mienie gromadzkie nieruchomości drogowej oznaczonej jako działka Nr 379 położonej w obrębie Skąpe gm. Słupia Konecka

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia puntów granicznych w celu przyjęcia granic działek ewidencyjnych do podziału w m. Podlesie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków: Projekt 1 w zakresie: pozyskania i opracowania danych dot. budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gm. Końskie: Barycz, Dyszów, Kornica, Modliszewice, Nałęczów i Proćwin; Projekt 2 w zakresie: pozyskania i opracowania danych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gm. Końskie: Gracuch i Jeżów

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w m. Radoszyce

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, wyznaczeniu punktów granicznych oraz przyjęciu granic nieruchomości w m. Koliszowy

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o sporządzeniu projektu rozporządzenia zmieniającego w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o sporządzeniu projektu rozporządzenia zmieniającego w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Czarnej Malenieckiej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Zarząd Powiatu w Końskich ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu Powiatu koneckiego położonej w m. Ruda Pilczycka gm. Słupia Konecka

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Starosta Konecki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w m. Gowarczów

Wyświetlanie 1 - 10 z 442 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 45