Ogłoszenia/Obwieszczenia

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 15.05.2019r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Dęba i Dęba Kolonia

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 15.05.2019r. w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Dęba i Dęba Kolonia

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w m. Wielka Wieś gm. Stąporków

Zawiadomienie Starosty Koneckiego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w m. Stara Kuźnica, gm. Końskie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 723

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych w m. Niekłań Wielki gm. Stąporków

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 30.04.2019r. o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w odniesieniu do działek Nr: 281, 282, 186/3, 391, 399/1, 401/2, 403, 405, 407, 409, 473, 499, 500, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 515, 517, 518, 519, 521, 522, 524, 525, 527, 528, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 540, 593, 622, 639/2, 640 651, 659/5, 702, 766, 770, 845/3, 845/4, 847/3, 847/4, 887, 890, 933 położonych w obrębi8e Smyków gm. Fałków oraz umorzeniu postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w odniesieniu do działek Nr: 282, 890 położonych w obrębie Smyków gm. Fałków

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 29.04.2019r. w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ulicy Źródlanej w Końskich"

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych, wyznaczenia punktów granicznych, wznowienia znaków granicznych oraz przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych w m. Kołoniec gm. Ruda Maleniecka

Zawiadomienie Starosty Koneckiego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozysknia i opracowania danych dotyczących budynków, lokali i użytków gruntowych dla obrebów ewidencyjnych gminy Końskie: Brody, Nowy Kazanów, Sierosławice, Stary Kazanów oraz rozpoczęciu prac geodezyjnych i klasyfikacyjnych mających na celu wykonanie tej modernizacji

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 26.04.2019r. o wydania decyzji dla PV POLSKA I Sp. z o.o. dot budowy farmy fotowoltaicznej "Bębnów II"

Ogłoszenie Starosty Koneckiego

Ogłoszenie o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w m. Gustawów gm. Stąporków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1243

Ogłoszenie Starosty Koneckiego

Ogłoszenie o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w m. Gustawów gm. Stąporków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 13

Ogłoszenie Starosty Koneckiego

Ogłoszenie o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w m. Gustawów gm. Stąporków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 305

Ogłoszenie Starosty Koneckiego

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w m. Fałków oznaczoną według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1249/1

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 12.04.2019 r. w sprawie pozwolenia na budowę wolnostojących ogniw fotowoltaicznych (kategoria obiektu budowlanego XXVI) wraz z czterema zespołami kontenerowymi stacji transormatorowej z przetwornicami i urządzeniami do bieżącego monitorowania pracy instalacji oraz instalacją elektryczną, na działce nr 1153 w obrębie ewid. 0018 Kornica, jednostka ewid. 260503_5 Końskie - obszar wiejski, w zabudowie produkcyjnej.

Wyświetlanie 1 - 15 z 515 rezultatów.
Pozycji na stronę 15
z 35