Ogłoszenia/Obwieszczenia

Zawiadomienie Starosty Koneckiego

Zawiadomienie Starosty Koneckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchmości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w m. Końskie przy ul. Spacerowej działka Nr 2322.

Informacja Starosty Koneckiego

Informacja Starosty Koneckiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków operatów opisowo – kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Wykaz

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej w m. Końskie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 26.10.2018r. dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych (rowów przydrożnych ) zbieranych z pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0469T w miejscowości Królewiec w ramach zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 (2,475 km)"

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Końskich, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1277/2

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Końskich, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1274/2

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 29.10.2018r. w sprawie decyzji znak: BP.6740.460.2018.MW o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę budynku odlewni żeliwa FANSULD o część produkcyjną wraz z budową instalacji gazowej i elektrycznej oraz budową parkingu na 35 miejsc parkingowych

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia tj. studni chłonnej oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na terenie stacji elektroenergetycznej GPZ Końskie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w m. Pomyków gm. Końskie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w m. Wielka Wieś gm. Stąporków

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w m. Stąporków

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 01.10.2018r. w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa ulic, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w miejscowości Fałków w ramach zadania: Projekt budowlany uzbrojenia działek budowlanych na osiedlu o nazwie określonej w mpzp obszar B - "Wolska" obejmującego tereny pod budownictwo mieszkaniowe MNU-1, MNU-2, MNU-3, MNU-4, MNU-5"

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu w Końskich ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu Powiatu Koneckiego położonych w obr. Miasto Końskie

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu w Końskich ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu Powiatu Koneckiego położonych w obr. Ruda Pilczycka gm. Słupia Konecka

Zawiadomienie Starosty Koneckiego

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego dla odbrębów ewidencyjnych: Wąsosz w gminie Końskie; Boków, Czarna, Janów, Kozia Wola w gminie Stąporków; Giełzów w gminie Gowarczów; Mnin w gminie Słupia Konecka; Budy, Smyków, Stanisławów w gminie Fałków

Wyświetlanie 1 - 15 z 515 rezultatów.
Pozycji na stronę 15
z 35