Ogłoszenia/Obwieszczenia

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 18.01.2018r. w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ulicy Mostowej w Końskich"

Ogłoszenie

Ogłoszenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy o organizacji Punktu Konsultacyjnego dla rodziców oraz nauczycieli pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 12.01.2018r. w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Bębnów gm. Gowarczów

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r. na terenie województwa świętokrzyskiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 08.01.2018r. w sprawie zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kamienna Wola, Bernów gm. Gowarczów

Zawiadomienie

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w m. Fałków

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 03.01.2018r. w sprawie zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Skrzyszów oraz Borowiec gm. Gowarczów

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 02.01.2018r. w sprawie zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Giełzów oraz Skrzyszów gm. Gowarczów

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 02.01.2018r. w sprawie zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Giełzów  oraz Bernów gm. Gowarczów

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach związanych z wznowieniem znaków granicznych / wyznaczeniem punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w celu przyjęcia granic działek ewidencyjnych m. Smyków, m. Adamów, m. Królewiec gm. Smyków

Wyświetlanie 1 - 10 z 480 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 48