Ogłoszenia/Obwieszczenia

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia - przyjęcia granic nieruchomości w m. Cisownik gm. Smyków

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia - wyznaczenia - przyjęcia granic nieruchomości w m. Wąsosz gm. Końskie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia - ustalenia - przyjęcia granic nieruchomości w m. Włochów gm. Stąporków

Wykaz

Wykaz podmiotów, którym rozłożono na raty opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa za 2016r.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków w m. Wielka Wieś gm. Stąporków

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania i opracowania danych dotyczących budynków, lokali i użytków gruntowych dla obrębów ewidencyjnych gminy Końskie: Gracuch, Jeżów oraz rozpoczęciu prac geodezyjnych i klasyfikacyjnych mających na celu wykonanie tej modernizacji

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w m. Morzywół

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w m. Bębnów

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w m. Barycz

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 24.04.2017r. w sprawie decyzji o pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Dęba i Dęba Kolonia gm. Ruda Maleniecka

Wyświetlanie 1 - 10 z 432 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 44