Ogłoszenia/Obwieszczenia

Wykaz

Wykaz nieruchomości gruntowej Powiatu Koneckiego przeznaczonej do sprzedaży - działka 735/8 Ruda Pilczycka

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia - ustalenia - przyjęcia granic nieruchomości w m. Stąporków

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenie - przyjęcia granic nieruchomoći w m. Świerczów gm. Stąporków

Wykaz

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - działka 2502 w m. Gowarczów

Decyzja Starosty Koneckiego

Decyzja Starosty Koneckiego znak: GN.6827.7.2017 z dnia 27.06.2017r. w sprawie ustalenia za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 176 obręb ewidencyjny Furmanów gm. Stąporków

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 12.06.2017r. w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę stawu do hobbistycznej hodowli raka błotnego i ryb w m. Pomorzany

Ogłoszenie o przetargu

Zaproszenie do złożenia oferty w przetargu na "Sprzedaż drzewa na pniu" rosnących w mieście Stąporków

Obwieszczenie Starosty Koneckiego

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 12.04.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy Grzybowej w Końskich"

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia - przyjęcia granic nieruchomości w m. Cisownik gm. Smyków

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia - przyjęcia granic nieruchomości w m. Wielka Wieś gm. Stąporków

Wyświetlanie 1 - 10 z 434 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 44