Regulamin zarządzania procesem zamówień publicznych w Powiecie Koneckim

Akty dotyczące Regulaminu zarządzania procesem zamówień publicznych w Powiecie Koneckim:

Uchwała Nr 67/2017 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Końskich".pdf

Regulamin udzielania zamówień publicznych.pdf

 

Wersja archiwalna Regulaminu, obowiązująca do dnia 9 lipca 2017r.:

Regulamin.pdf

Uchwała Nr 126/2010 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 22.09.2010.pdf

Uchwała Nr 67/2012 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 11.07.2012.pdf

Uchwała Nr 44/2014 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 19.05.2014.pdf


Autor:  Bogdan Soboń - Przewodniczący Zarządu Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  26 kwiecień 2017 08:46 Data publikacji:  26 kwiecień 2017 08:27
Data ostatniej modyfikacji:  19 lipiec 2017 15:21 Wersja:  1.1

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - IM.272.6.6.2017

dotyczące zamówienia na usługi społeczne polegające na: świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Końskich

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.5.26.2017

Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi IM.272.6.4.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich (etap 2)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.5.24.2017

Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne dla siedemnastu działek ewidencyjnych, położonych na terenie Powiatu Koneckiego na obszarze około 15,72 ha

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.5.23.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dwóch operatów szacunkowych dla nieruchomości: Zadanie I - działka ewidencyjna nr 4205/4 o pow. 0.0015 ha, jednostka ewidencyjna 260503_4, Końskie-miasto, obręb ewidencyjny 0005; Zadanie II - działka ewidencyjna nr 4174 o pow. 0.0289 ha, jednostka ewidencyjna 260503_4, Końskie-miasto, obręb ewidencyjny 00056

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi IM.272.6.5.2017

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Koneckiego

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Część 1 - Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w tym odstąpienie od usługi w trybie art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym

Część 2 - Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony w tym pojazdy przewożące materiały niebezpieczne w tym odtąpienie od usługi w trybie art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Końskich polegająca na: rozbudowie budynku o szyb windowy, budowie instalacji odwadniającej oraz przebudowie istniejącego układu funkcjonalnego" - w branży architektonicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi IM.272.6.3.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Część 1: pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Końskich polegająca na: rozbudowie budynku o szyb windowy, budowy instalacji odwadniającej oraz przebudowie istniejącego układu funkcjonalnego" w branży architektonicznej Część 2: pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Końskich polegająca na: rozbudowie budynku o szyb windowy, budowy instalacji odwadniającej oraz przebudowie istniejącego układu funkcjonalnego" w branży konstrukcyjno-budowlanej Część 3: pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Końskich polegająca na: rozbudowie budynku o szyb windowy, budowy instalacji odwadniającej oraz przebudowie istniejącego układu funkcjonalnego" w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Część 4: pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Końskich polegająca na: rozbudowie budynku o szyb windowy, budowy instalacji odwadniającej oraz przebudowie istniejącego układu funkcjonalnego" w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Wyświetlanie 1 - 10 z 68 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 7