Regulamin zarządzania procesem zamówień publicznych w Powiecie Koneckim

Akty dotyczące Regulaminu zarządzania procesem zamówień publicznych w Powiecie Koneckim.

Regulamin.pdf

Uchwała Nr 126/2010 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 22.09.2010.pdf

Uchwała Nr 67/2012 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 11.07.2012.pdf

Uchwała Nr 44/2014 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 19.05.2014.pdf


Autor:  Bogdan Soboń - Przewodniczący Zarządu Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  26 kwiecień 2017 08:46 Data publikacji:  26 kwiecień 2017 08:27
Data ostatniej modyfikacji:  26 kwiecień 2017 08:46 Wersja:  1.0

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 530810-N-2017

Część 1 - Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w tym odstąpienie od usługi w trybie art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym

Część 2  - Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony w tym pojazdy przewożące materiały niebezpieczne w tym odstąpienie od usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 76044-2017

Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwewntaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Słupia i Stąporków (Powiat Konecki)

Plan postępowań

Plan postępowań o udzielenie zamówień, przewidywany do przeprowadzenia w roku finansowym 2017 w Starostwie Powiatowym w Końskich

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie Studium Wykonalności zadania pn. "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Końskich"

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy 335266-2016

Zakup i dostawa autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Baryczy

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 313987-2016

Wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich oraz Domu Pomocy Społecznej w Końskich w formule "zaprojektuj i wybuduj" - w ramach rozszerzenia projektu pod nazwą: "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich"

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 313836-2016

Przebudowa, rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Końskich polegająca na: rozbudowie budynku o szyb windowy, budowie instalacji odwodniającej oraz przebudowie istniejącego układu funkcjonalnego

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 303154-2016

Wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich oraz Domu Pomocy Społecznej w Końskich, w formule: zaprojektuj i wybuduj, w ramach rozszerzenia Projektu pn. „ Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich"- dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru  Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii", dla rezultatu 1 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach"

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 35807-2016

Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, w formule: zaprojektuj i wybuduj - w ramach rozszerzenia Projektu pod nazwą: Termododernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 184099-2015

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Końskich

Wyświetlanie 1 - 10 z 53 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 6