Regulamin zarządzania procesem zamówień publicznych w Powiecie Koneckim

Akty dotyczące Regulaminu zarządzania procesem zamówień publicznych w Powiecie Koneckim:

Uchwała Nr 67/2017 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 10 lipca 2017r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Końskich".pdf

Regulamin udzielania zamówień publicznych.pdf

 

Wersja archiwalna Regulaminu, obowiązująca do dnia 9 lipca 2017r.:

Regulamin.pdf

Uchwała Nr 126/2010 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 22.09.2010.pdf

Uchwała Nr 67/2012 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 11.07.2012.pdf

Uchwała Nr 44/2014 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 19.05.2014.pdf


Autor:  Bogdan Soboń - Przewodniczący Zarządu Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  26 kwiecień 2017 08:46 Data publikacji:  26 kwiecień 2017 08:27
Data ostatniej modyfikacji:  19 lipiec 2017 15:21 Wersja:  1.1

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 571249-N-2017

Przebudowa, rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Końskich polegająca na: rozbudowie budynku o szyb windowy, budowie instalacji odwadniającej oraz przebudowie istniejącego układu funkcjonalnego.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane 555016-N-2017

Przebudowa, rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Końskich polegająca na: rozbudowie budynku o szyb windowy, budowie instalacji odwadniającej oraz przebudowie istniejącego układu funkcjonalnego.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - IM.272.5.4.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Część 1: wykonanie przeglądu i inwentaryzacji punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy na terenie miasta Stąporków oraz gminy Ruda Maleniecka,

Część 2:  wykonanie prac geodezyjnych polegających na sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków.

Ogłoszenie o przetargu na "Sprzedaż drzewa na pniu" - GN.6810.1.25.2017

Starosta Konecki - zaprasza do złożenia oferty w przetargu na "Sprzedaż drzewa na pniu" rosnącego w mieście Stąporków na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 3049/3

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Część 1 Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w tym odtąpienie od usługi w trybie art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym

Część 2 Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony w tym pojazdy przewożące materiały niebezpieczne w tym odstąpienie od usługi w trybie art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 530810-N-2017

Część 1 - Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w tym odstąpienie od usługi w trybie art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym

Część 2  - Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony w tym pojazdy przewożące materiały niebezpieczne w tym odstąpienie od usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 76044-2017

Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwewntaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Słupia i Stąporków (Powiat Konecki)

Plan postępowań

Plan postępowań o udzielenie zamówień, przewidywany do przeprowadzenia w roku finansowym 2017 w Starostwie Powiatowym w Końskich

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie Studium Wykonalności zadania pn. "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Końskich"

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy 335266-2016

Zakup i dostawa autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Baryczy

Wyświetlanie 1 - 10 z 58 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 6