Regulamin zarządzania procesem zamówień publicznych w Powiecie Koneckim

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane IM.272.2.5.2018

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Część 1:  Wykonanie prac geodezyjnych polegających na sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków

Część 2: Kontrola dokumentacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania i opracowania danych dotyczących budynków, lokali i użytków gruntowych dla obrębów ewidencyjnych gm. Końskie: Bedlenko, Bedlno, Pomorzany, Przybyszowy, Sworzyce, Trzemoszna  w oprogramowaniu umożliwiającym eksport wyników przedmiotu zamówienia tj. danych graficznych i opisowych do formatu akceptowanego przez programy komputerowe EWOPIS i EWMAPA,

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi IM.272.2.4.2018

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Koneckiego i jednostek organizacyjnych powiatu

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane IM.272.2.3.2018

Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.14.2018

Wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, dostawie, montarzu SUG (stałego urządzenia gaśniczego) wraz z systemem sterowania gaszeniem i systemem detekcji dymu, w oparciu o istniejącą centralę automatycznego gaszenia pożaru IGNIS 1520 w pomieszczeniach serwerowni Starostwa Powiatowego w Końskich

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.29.2018

Budowa trzech masztów flagowych kompozytowych na działce numer 957/16 położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Końskie, jednostce ewidencyjnej 260503_4 Końskie - miasto

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.31.2018

Wykonanie kompleksowej usługi z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych dla jednostek organizacyjnych powiatu koneckiego

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane IM.272.2.2.2018

Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.27.2018

Wykonanie trzech operatów szacunkowych (grunty Powiatu Koneckiego)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.25.2018

Wykonanie ośmiu operatów szacunkowych (grunty Skarbu Państwa)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.26.2018

Budowa trzech masztów flagowych kompozytowych na działce numer 957/16 położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Końskie, jednostce ewidencyjnej 260503_4 Końskie-miasto

Wyświetlanie 1 - 10 z 82 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 9