Regulamin zarządzania procesem zamówień publicznych w Powiecie Koneckim

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.31.2018

Wykonanie kompleksowej usługi z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych dla jednostek organizacyjnych powiatu koneckiego

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane IM.272.2.2.2018

Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi IM.272.2.1.2018

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania i opracowania danych dotyczących budynków, lokali i użytków gruntowych dla obrębów ewidencyjnych gm. Końskie: Bedlenko, Bedlno, Pomorzany, Przybyszowy, Sworzyce, Trzemoszna w oprogramowaniu umożliwiającym eksport wyników przedmiotu zamówienia tj. danych graficznych i opisowych do formatu akceptowanego przez programy komputerowe EWOPIS i EWMAPA

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.26.2018

Budowa trzech masztów flagowych kompozytowych na działce numer 957/16 położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Końskie, jednostce ewidencyjnej 260503_4 Końskie-miasto

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.27.2018

Wykonanie trzech operatów szacunkowych (grunty Powiatu Koneckiego)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.25.2018

Wykonanie ośmiu operatów szacunkowych (grunty Skarbu Państwa)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.23.2018

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu Koneckiego na lata 2018 - 2021, z perspektywą do 2025r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.14.2018

Wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, dostawie, montażu SUG (stałego urządzenia gaśniczego) wraz  z instalacją sterowania gaszeniem i systemu detekcji dymu Ignis 1520M w pomieszczeniach serwerowni Starostwa Powiatowego w Końskich.
Rodzaj środka gaszącego: Inergen.

Plan postępowań

Plan postępowań o udzielenie zamówień, przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2018 w Starostwie Powiatowym w Końskich

Ogłoszenie o zamówieniu - IM.272.6.6.2017

dotyczące zamówienia na usługi społeczne polegające na: świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Końskich

Wyświetlanie 1 - 10 z 77 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 8