Regulamin zarządzania procesem zamówień publicznych w Powiecie Koneckim

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.6.2019

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Starostwa Powiatowego w Końskich

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.2.2019

Sporządzenie mapy do celów prawnych dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako Nr: 4437/1, 4437/2 i 4438, położonych w obr.0005 miasta Końskie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.7.2019

Część 1 - Zakup wraz z dostawą środków czystości na bieżące potrzeby Starostwa Powiatowego w Końskich, Część 2 - Zakup środków higieny osobistej wraz z dostawą na potrzeby bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Końskich

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.1.2019

Dostawa paliw płynnych - tankowanie do zbiorników (baku) pojazdów należących do Starostwa Powiatowego w Końskich

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.60.2018

Wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Końskich

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.59.2018

Sporządzenie mapy do celów prawnych dla działki Nr 1057 położonej w obrębie Sierosławice gmina Końskie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.53.2018

Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w tym odstąpienie od usługi w trybie art 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.51.2018

Część 1 - Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w tym odstąpienie od usługi w trybie art 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym

Część 2 - Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony w tym pojazdy przewożące materiały niebezpieczne w tym odstąpienie od usługi w trybie art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.45.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków

Wyświetlanie 1 - 10 z 92 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 10