Regulamin zarządzania procesem zamówień publicznych w Powiecie Koneckim

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.53.2018

Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w tym odstąpienie od usługi w trybie art 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.51.2018

Część 1 - Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w tym odstąpienie od usługi w trybie art 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym

Część 2 - Usuwanie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony w tym pojazdy przewożące materiały niebezpieczne w tym odstąpienie od usługi w trybie art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.45.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.14.2018

Wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, dostawie, montarzu SUG (stałego urządzenia gaśniczego) wraz z systemem sterowania gaszeniem i systemem detekcji dymu, w oparciu o istniejącą centralę automatycznego gaszenia pożaru IGNIS 1520 w pomieszczeniach serwerowni Starostwa Powiatowego w Końskich

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane IM.272.2.5.2018

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Część 1:  Wykonanie prac geodezyjnych polegających na sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków

Część 2: Kontrola dokumentacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania i opracowania danych dotyczących budynków, lokali i użytków gruntowych dla obrębów ewidencyjnych gm. Końskie: Bedlenko, Bedlno, Pomorzany, Przybyszowy, Sworzyce, Trzemoszna  w oprogramowaniu umożliwiającym eksport wyników przedmiotu zamówienia tj. danych graficznych i opisowych do formatu akceptowanego przez programy komputerowe EWOPIS i EWMAPA,

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi IM.272.2.4.2018

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Koneckiego i jednostek organizacyjnych powiatu

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane IM.272.2.3.2018

Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.29.2018

Budowa trzech masztów flagowych kompozytowych na działce numer 957/16 położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Końskie, jednostce ewidencyjnej 260503_4 Końskie - miasto

Wyświetlanie 1 - 10 z 86 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 9