Menu

Obsługa klienta

INFORMACJE OGÓLNE

Podstawowym punktem informacyjnym dla klientów Starostwa Powiatowego w Końskich jest Biuro Obsługi Klienta, które znajduje się na parterze budynku przy ul. Stanisława Staszica 2.

Do Biura można zgłaszać się osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 lub telefonicznie pod numerem  41 260 47 71

 

Biuro udziela informacji na temat:

 • rodzaju, miejsca i sposobu załatwiania spraw
 • kompetencji poszczególnych wydziałów Starostwa
 • organizacji władz powiatu
 • struktury urzędu oraz jednostek organizacyjnych powiatu
 • podstawowych informacji o innych instytucjach i urzędach funkcjonujących w powiecie koneckim
 • uroczystości powiatowych i innych wydarzeń organizowanych przez samorząd powiatowy

 

Informacja dotycząca możliwości skorzystania z usług tłumacza języka

migowego lub tłumacza – przewodnika

 

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB

DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWAŁE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI
W KOMUNIKOWANIU SIĘ

 

         W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawnioną, chcąca  skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Końskich powinna umówić termin wizyty dogodny dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd ma udzielić pomocy.  

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania
z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

- w  Kancelarii Ogólnej Starostwa lub do Biura Obsługi Klienta

   od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30,

- telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod

   nr telefonu: 41 372 41 34, 41 372 82 50,

   41 260 47 71 – Biuro Obsługi Klienta

- faksem na nr: 41 372-83-20

- oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@konecki.powiat.pl

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. Osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osoby uprawnione w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną
i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy wizyta w Starostwie Powiatowym w Końskich nie musi być zgłaszana.

Do pobrania Wniosek o zapewnienie tłumacza:

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.pdf

 

  GODZINY PRZYJĘĆ KLIENTÓW W POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁACH

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

poniedziałek– piątek 800 - 1400

Wydział Komunikacji i Transportu:

Sprawy wymagające uiszczenia opłaty w kasie Starostwa:

poniedziałek – piątek 800 - 1400

Pozostałe sprawy, których załatwienie nie wymaga opłat  lub opłaty zostały wcześniej uiszczone (np. zgłoszenie sprzedaży pojazdu, odbiór stałego dowodu rejestracyjnego, dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym o zamontowaniu haka lub instalacji gazowej, wydanie dokumentu prawa jazdy, przesłanie dokumentów kandydata na kierowcę do WORD)

poniponiedziałek – piątek 745 - 1515

Pozostałe wydziały przyjmują klientów w godzinach pracy Starostwa.

 

       REJESTRACJA KLIENTÓW WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Biuro Obsługi Klienta prowadzi również rejestrację telefoniczną osób zamierzających załatwiać sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu związane z:

 • rejestracją pojazdu,
 • wpisaniem w dowód rejestracyjny gazu,
 • złomowaniem pojazdu,
 • zgłoszeniem sprzedaży,
 • wpisaniem w dowód rejestracyjny haka,
 • zmianami danych w dowodzie rejestracyjnym,
 • wpisaniem w dowód rejestracyjny zastawu bankowego i rejestrowego,
 • dopisaniem lub skreśleniem współwłaściciela,
 • wyrobieniem wtórnika dowodu rejestracyjnego lub nalepki kontrolnej,
 • wydaniem decyzji na nabicie nr przyczepki SAM,
 • wydaniem zaświadczenia,

 

Poprawna rejestracja kończy się wydaniem przez Biuro Obsługi Klienta potwierdzenia, z którym w uzgodnionym dniu i godzinie należy zgłosić się do wskazanego stanowiska w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Załatwienie sprawy jest możliwe - w większości przypadków - w dniu zgłoszenia, jednak ze względu na okresowe zwiększanie się ilości klientów, maksymalny czas oczekiwania nie powinien przekroczyć dwóch dni roboczych od chwili rejestracji.

Pozostałe rodzaje spraw załatwiane są bezpośrednio w wydziałach merytorycznych bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia.

 

        SKŁADANIE PISM URZĘDOWYCH

Korespondencję kierowaną do urzędu przyjmuje Kancelaria Ogólna znajdująca się w pokoju Nr 1 na parterze budynku Starostwa.

Kancelaria zajmuje się również:

 • przyjmowaniem korespondencji, podań, skarg, wniosków kierowanych do urzędu
 • przyjmowaniem dokumentów elektronicznych,
 • odbieraniem poczty elektronicznej urzędu,
 • udzielaniem informacji na temat miejsca, do którego została skierowana korespondencja.

       

        SPOTKANIA ZE STAROSTĄ I WICESTAROSTĄ

Obsługą spotkań zajmuje się Sekretariat Starosty, który znajduje się w pokoju nr 217 na II piętrze budynku Starostwa.

Osoby zainteresowane spotkaniem ze Starostą lub Wicestarostą powinny ustalić wcześniej termin spotkania pod numerem telefonu 41 372 41 34 lub 372 82 50

Starosta i Wicestarosta przyjmują klientów w każdy poniedziałek, w godzinach pracy urzędu.