Skład Zarządu Powiatu

    

     Starosta              - Grzegorz PIEC                    

     Wicestarosta       - Wiesław SKOWRON             

     Członek Zarządu - Jarosław STACIWA       

     Członek Zarządu - Dariusz BANASIK

 

 

Zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo:

  • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,
  • emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,
  • dokonywania wydatków budżetowych,
  • zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu,
  • dysponowania rezerwą budżetu powiatu,
  • blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.