Wicestarosta

 

 

Wicestarosta – Bogdań SOBOŃ

          tel. 41 26 04 700

          gabinet Wicestarosty – IIp. pok. 216

          e-mail: wicestarosta@konecki.powiat.pl

         

  

 

Wicestarosta jest zastępcą starosty. W czasie jego nieobecności lub niemożności wykonywania przez niego funkcji przejmuje zadania i kompetencje starosty.