Wicestarosta

 

       

         Wicestarosta – Wiesław SKOWRON

         

          gabinet Wicestarosty – II piętro pok. 216

          e-mail: wicestarosta@konecki.powiat.pl

 

 

 

Wicestarosta jest zastępcą starosty. W czasie jego nieobecności lub niemożności wykonywania przez niego funkcji przejmuje zadania i kompetencje starosty.