Pozwolenia zintegrowane

Star-Dust Sp. z o.o.

Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 MG/dobę zlokalizowanej przy ulicy Warszawskiej 52 w Końskich

Polskie Odpady Komunalne Sp. z o.o.

Instalacja do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcenia zlokalizowanej na nieruchomości przy ulicy Pląskowickiej 89 w Fałkowie

Ceramika Końskie Sp. z o.o. obecnie STAR GRES SP. z o.o.

Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę, zlokalizowanej w Końskich przy ulicy Mechanicznej 1

Ceramika Końskie Sp. z o.o.

Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę, zlokalizowanej w Końskich przy ulicy Górnej 2c

Ceramika Nowa Gala Sp. z o.o.

Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdoności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę, zlokalizowanej w Końskich przy ulicy Ceramicznej 1

Ceramika Nowa Gala II Sp. z o.o.

Instalacja do prpdukcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę, zlokalizowanej w Końskich przy ulicy Górnej 2c

Cotto Petrus Sp. z o.o.

Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę, zlokalizowanej w Końskich przy ulicy Górnej 2c

Star Gres Sp. z o.o.

Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę, zlokalizowanej w Końskich przy ulicy Mechanicznej 1

Ceramika Color Sp. z o.o.

Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę, zlokalizowanej w Kopaninach

Ceramika Gres S.A.

Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę, zlokalizowanej w Kopaninach

Valdi Ceramika Sp. z o.o.

Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę, zlokalizowanej w Stąporkowie przy ul. Piłsudkiego

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Instalacja do produkcji mleka i wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania ponad 200 ton mleka na dobę, zlokalizowanej w Końskich przy ul. Zielonej 11