Menu

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe

- na sprzedaż wraz z demontażem maszyn i urządzeń po cenie złomu - zał. Nr 1

- na sprzedaż wraz z demontażem maszyn i urządzeń po cenie złomu - zał. Nr 2

Rodzaj dokumentu

Plik do pobrania

Zapytanie ofertowe

pobierz

Załączniki Nr 1 i Nr 2 pobierz
Załącznik Nr 3 - umowa sprzedaży pobierz
Załącznik Nr 4 - formularz ofertowy pobierz

Autor:  Beata Dziuba Osoba publikująca: Przemysław Dąbroś - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  18 luty 2016 15:06 Data publikacji:  18 luty 2016 15:06
Data ostatniej modyfikacji:  18 luty 2016 15:06 Wersja:  1.0

Zamówienia publiczne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich zaprasza do złożenie ofert zakupu.

Przedmiot oferty w załącznikach:


Autor:  Beata Jakubowska Osoba publikująca: Przemysław Dąbroś - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  1 lipiec 2014 14:02 Data publikacji:  1 lipiec 2014 14:01
Data ostatniej modyfikacji:  1 lipiec 2014 14:03 Wersja:  1.0

Zamówienia publiczne

Informacja dotycząca wyłonienia najkorzystniejszej oferty na sprzedaż maszyn i urządzeń służących do obróbki metali wraz z demontażem


Autor:  Beata Jakubowska Osoba publikująca: Przemysław Dąbroś - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  1 lipiec 2014 13:59 Data publikacji:  1 lipiec 2014 13:57
Data ostatniej modyfikacji:  1 lipiec 2014 13:59 Wersja:  1.0

Zamówienia publiczne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich zaprasza do złożenie ofert zakupu.

Przemiot oferty w załacznikach:


Autor:  Beata Jakubowska Osoba publikująca: Adam Kacperski
Data utworzenia:  9 maj 2014 10:49 Data publikacji:  9 maj 2014 10:48
Data ostatniej modyfikacji:  12 maj 2014 13:24 Wersja:  1.1

Zamówienia publiczne

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dotyczy: postępowania - zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie usługi szkoleniowej "Kurs prawo jazdy kategorii B" dla 4 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich


Autor:  Beata Jakubowska Osoba publikująca: Adam Kacperski
Data utworzenia:  26 luty 2014 11:04 Data publikacji:  26 luty 2014 11:02
Data ostatniej modyfikacji:  26 luty 2014 11:05 Wersja:  1.0

Zamówienia publiczne

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dotyczy: postępowania - zaproszenia do negocjacji w trybie zamównienia z wolnej ręki: na dostawę wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich


Autor:  Beata Jakubowska Osoba publikująca: Adam Kacperski
Data utworzenia:  15 styczeń 2014 14:51 Data publikacji:  15 styczeń 2014 14:47
Data ostatniej modyfikacji:  15 styczeń 2014 14:52 Wersja:  1.0

Zamówienia publiczne

Informacja o udzieleniu zamówienia.

Przeprowadzenie usługi szkoleniowej Kurs prawo jazdy kategorii B dla 28 osób


Autor:  Beata Jakubowska Osoba publikująca: Adam Kacperski
Data utworzenia:  30 grudzień 2013 11:00 Data publikacji:  30 grudzień 2013 10:58
Data ostatniej modyfikacji:  30 grudzień 2013 11:04 Wersja:  1.1

Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 237581-2013 z dnia 12 11 2013 r.

Autor:  Beata Jakubowska Osoba publikująca: Andrzej Kurczyński
Data utworzenia:  6 grudzień 2013 11:53 Data publikacji:  6 grudzień 2013 11:53
Data ostatniej modyfikacji:  6 grudzień 2013 11:53 Wersja:  1.0

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przeprowadzenie usługi szkoleniowej Kurs prawo jazdy kategorii B stanowiącego etap realizacji projektu Szkoła kompetencji dla 28 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich.

Autor:  Beata Jakubowska Osoba publikująca: Andrzej Kurczyński
Data utworzenia:  5 grudzień 2013 11:56 Data publikacji:  5 grudzień 2013 11:57
Data ostatniej modyfikacji:  5 grudzień 2013 11:56 Wersja:  1.0

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w projekcie POKL Szkoła zawodowego sukcesu

Autor:  Beata Jakubowska Osoba publikująca: Andrzej Kurczyński
Data utworzenia:  12 listopad 2013 12:42 Data publikacji:  12 listopad 2013 12:46
Data ostatniej modyfikacji:  12 listopad 2013 12:43 Wersja:  1.0

Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Autor:  Beata Jakubowska Osoba publikująca: Andrzej Kurczyński
Data utworzenia:  16 październik 2013 13:06 Data publikacji:  16 październik 2013 13:52
Data ostatniej modyfikacji:  16 październik 2013 13:52 Wersja:  1.1

Zamówienia publiczne

Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w projekcie POKL Szkoła zawodowego sukcesu

Autor:  Beata Jakubowska Osoba publikująca: Andrzej Kurczyński
Data utworzenia:  4 październik 2013 12:53 Data publikacji:  4 październik 2013 13:59
Data ostatniej modyfikacji:  4 październik 2013 13:58 Wersja:  1.1

Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Autor:  Beata Jakubowska Osoba publikująca: Andrzej Kurczyński
Data utworzenia:  1 październik 2013 10:32 Data publikacji:  1 październik 2013 10:43
Data ostatniej modyfikacji:  1 październik 2013 10:32 Wersja:  1.0

Zamówienia publiczne

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dostawy Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich Nr ogłoszenia 188115-2013

Autor:  Beata Jakubowska Osoba publikująca: Andrzej Kurczyński
Data utworzenia:  19 wrzesień 2013 13:40 Data publikacji:  19 wrzesień 2013 14:42
Data ostatniej modyfikacji:  19 wrzesień 2013 14:42 Wersja:  1.7

Zamówienia publiczne

Końskie: Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych nr 1 w Końskich w projekcie POKL Szkoła zawodowego sukcesu (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). Numer ogłoszenia: 188115 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Autor:  Beata Jakubowska Osoba publikująca: Andrzej Kurczyński
Data utworzenia:  18 wrzesień 2013 09:19 Data publikacji:  1 październik 2013 10:32
Data ostatniej modyfikacji:  18 wrzesień 2013 12:42 Wersja:  1.2

Zamówienia publiczne


Autor:  Beata Jakubowska Osoba publikująca: Adam Kacperski
Data utworzenia:  14 luty 2013 10:01 Data publikacji:  14 luty 2013 10:01
Data ostatniej modyfikacji:  14 luty 2013 10:01 Wersja:  1.0

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przeprowadzenie usługi szkoleniowej Kurs prawo jazdy kategorii B stanowiącego etap realizacji projektu Szkoła kompetencji dla 48 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w wymiarze zgodnym z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierującym pojazdami Dz. U. nr 30, poz. 151 oraz rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2012.poz. 1019)

Numer ogłoszenia: 13853 - 2013; data zamieszczenia: 25.01.2013


Autor:  Beata Jakubowska Osoba publikująca: Adam Kacperski
Data utworzenia:  25 styczeń 2013 11:50 Data publikacji:  25 styczeń 2013 12:57
Data ostatniej modyfikacji:  25 styczeń 2013 12:57 Wersja:  1.1

Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Autor:  Beata Jakubowska Osoba publikująca: Adam Kacperski
Data utworzenia:  5 październik 2012 12:05 Data publikacji:  5 październik 2012 13:47
Data ostatniej modyfikacji:  5 październik 2012 13:47 Wersja:  1.4

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa 14 szt. komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich

Numer ogłoszenia: 366190 - 2012


Autor:  Beata Jakubowska Osoba publikująca: Adam Kacperski
Data utworzenia:  25 wrzesień 2012 12:09 Data publikacji:  26 wrzesień 2012 14:00
Data ostatniej modyfikacji:  26 wrzesień 2012 13:59 Wersja:  1.1

Zamówienia publiczne

WYJAŚNIENIE NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dostawy

Dostawa 14 szt. komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich
Numer ogłoszenia: 366190 - 2012

Autor:  Beata Jakubowska Osoba publikująca: Adam Kacperski
Data utworzenia:  1 październik 2012 09:24 Data publikacji:  1 październik 2012 09:48
Data ostatniej modyfikacji:  1 październik 2012 09:48 Wersja:  1.1

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych: prowadzenia warsztatów maturalnych z języków obcych angielskiego i niemieckiego, warsztatów doradztwa zawodowego, warsztatów zawodowych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na kierunku technik architektury krajobrazu, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik elektronik, technik informatyk, kursu ECDL oraz egzaminu ECDL.

Numer ogłoszenia: 203849 - 2012


Autor:  Beata Jakubowska Osoba publikująca: Adam Kacperski
Data utworzenia:  24 wrzesień 2012 12:20 Data publikacji:  24 wrzesień 2012 16:02
Data ostatniej modyfikacji:  24 wrzesień 2012 16:01 Wersja:  1.7

Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Autor:  Beata Jakubowska Osoba publikująca: Adam Kacperski
Data utworzenia:  28 wrzesień 2011 15:03 Data publikacji:  28 wrzesień 2011 15:04
Data ostatniej modyfikacji:  28 wrzesień 2011 15:03 Wersja:  1.0

Zamówienia publiczne

OFERTA PRZETARGOWA

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego

ROBOTY BUDOWLANE
związane z remontem dachu nad budynkiem warsztatów
szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Końskich, ul. Staszica 5


Autor:  Dariusz Stolarczyk Osoba publikująca: Adam Kacperski
Data utworzenia:  31 sierpień 2011 12:23 Data publikacji:  31 sierpień 2011 12:25
Data ostatniej modyfikacji:  31 sierpień 2011 12:24 Wersja:  1.0

Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Autor:  Dariusz Stolarczyk Osoba publikująca: Adam Kacperski
Data utworzenia:  25 sierpień 2011 13:46 Data publikacji:  25 sierpień 2011 13:47
Data ostatniej modyfikacji:  25 sierpień 2011 13:46 Wersja:  1.0

Zamówienia publiczne

OFERTA PRZETARGOWA

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego
związane z remontem dachu nad budynkiem warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, ul. Staszica 5

Zamawiający – Powiat Konecki
Realizator zamówienia: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich


Autor:  Dariusz Stolarczyk Osoba publikująca: Adam Kacperski
Data utworzenia:  10 sierpień 2011 10:36 Data publikacji:  16 sierpień 2011 10:02
Data ostatniej modyfikacji:  16 sierpień 2011 10:02 Wersja:  1.5