Menu

Zasady naboru/rekrutacji

Nabór na rok szkolny 2014/2015


Technikum Nr 1


Okres nauki: 4 lata. Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W technikum realizowana jest taka sama podstawa programowa przedmiotów ogólnokształcących jak w liceum. Zawód, w którym kształci szkoła, uwzględnia zainteresowania uczniów i oferuje dwa przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym.
Kształcimy w następujących zawodach

- Technik informatyk
- Technik elektryk
- Technik elektronik
- Technik architektury krajobrazu
- Technik pojazdów samochodowych
- Technik agrobiznesu
- Technik weterynarii
- Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1


Okres nauki: 3 lata. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Po ukończeniu szkoły zawodowej umożliwiamy kontynuację kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych.
We wszystkich zawodach zapewniamy zajęcia z praktycznej nauki zawodu w ramach warsztatów szkolnych.
Proponujemy następujące kierunki:

- elektromechanik pojazdów samochodowych
- mechanik - monter maszyn i urządzeń
- operator obrabiarek skrawających

 

Szkoła kształci w zawodach:

- informatyk,
- architektura krajobrazu,
- agrobiznes,
- obsługa i naprawa pojazdów samochodowych,
- instalacje elektryczne,
- weterynarz,
- energetyk

Regulamin rekrutacji uczniów na rok szkolny 2014/2015.pdf

Oświadczenie rodzica/opiekuna.pdf


Szczegółowy rekrutacji uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich na rok szkolny 2014/2015 oraz ankieta znajduje się na stronie szkoły: http://zsp1konskie.com


Autor:  Adam Kacperski Osoba publikująca: Adam Kacperski
Data utworzenia:  23 kwiecień 2012 12:52 Data publikacji:  26 marzec 2013 21:44
Data ostatniej modyfikacji:  19 marzec 2014 08:13 Wersja:  1.3