Regulamin zarządzania procesem zamówień publicznych w Powiecie Koneckim

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.15.2019

„Sporządzenie 26 operatów szacunkowych w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy Fałków prawa własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych".

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane IM.272.2.1.2019

Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.17.2019

Wykonanie usługi polegającej na usunięciu odpadów komunalnych z nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi: 4347/21, 4347/43 położonych w Końskich przy ulicy Wjazdowej oraz nr 4956/3 położonej w Końskich przy ulicy Łaziennej.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi IM.272.2.2.2019

Część 1 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania i opracowania danych dotyczących budynków, lokali i użytków gruntowych dla obrębów ewidencyjnych gm. Końskie: Brody, Nowy Kazanów, Sierosławice, Stary Kazanów w oprogramowaniu umożliwiającym eksport wyników przedmiotu zamówienia tj. danych graficznych i opisowych do formatu akceptowanego przez programy komputerowe EWOPIS i EWMAPA.

Część 2 - Wykonanie geodezyjnych opinii technicznych w sprawie stanu prawnego działek stanowiących część ul. Wjazdowej i ul. Gimnazjalnej w Końskich.

Plan postępowań

Plan postępowań o udzielenie zamówień, przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2019 w Starostwie Powiatowym w Końskich

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.11.2019

Część 1 - zakup artykułów biurowych wraz z dostawą na potrzeby bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Końskich

Część 2 - zakup tonerów wraz z dostawą na potrzeby bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Końskich

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.9.2019

Konserwacja oraz zapewnienie pogotowia dźwigowego dla urządzenia dźwigowego zamontowanego w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Końskich

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.6.2019

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Starostwa Powiatowego w Końskich

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.7.2019

Część 1 - Zakup wraz z dostawą środków czystości na bieżące potrzeby Starostwa Powiatowego w Końskich, Część 2 - Zakup środków higieny osobistej wraz z dostawą na potrzeby bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Końskich

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej IM.272.1.1.2019

Dostawa paliw płynnych - tankowanie do zbiorników (baku) pojazdów należących do Starostwa Powiatowego w Końskich

Wyświetlanie 1 - 10 z 99 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 10