OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Radni

Oświadczenia majątkowe V kadencji

Oświadczenia majątkowe radnych za 2016r. składane do 30 kwietnia 2017r.

Oświadczenia majątkowe V kadencji

Oświadczenia majątkowe radnych za 2015r. składane do 30 kwietnia 2016r.

Oświadczenia mąjątkowe V kadencji

Oświadczenia majątkowe składane do 30.04.2015r.

Oświadczenia majątkowe V kadencji

Oświadczenia majątkowe składane na początek kadencji

Oświadczenia mąjątkowe IV kadencji

Oświadczenia majątkowe radnych składane na 2 miesiące przed końcem kadencji

Oświadczenia mąjątkowe IV kadencji

Oświadczenia majątkowe radnych składane do 30.04.2014 r.

Oświadczenie majątkowe IV kadencji

Oświadczenie majątkowe radnego Bogdana Sobonia składane w 2013 r.

Oświadczenie majątkowe IV kadencji

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu w 2013 r. (śródroczne)

Oświadczenia majątkowe IV kadencji

Oświadczenia majątkowe radnych składane do dnia 30.04.2013 r.

Oświadczenia majątkowe IV kadencji

Oświadczenia majątkowe radnych składane do dnia 30.04.2012 r.

Wyświetlanie 1 - 10 z 14 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 2