OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Radni

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie majątkowe Pełniącego Funkcję Organów Powiatu - początkowe

Oświadczenia majątkowe VI kadencji

Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji

Oświadczenia mąjątkowe V kadencji

Oświadczenia majątkowe radnych składane na 2 miesiące przed końcem kadencji

Oświadczenia majątkowe V kadencji

Oświadczenia majątkowe radnych za 2017r. składane do 30 kwietnia 2018r.

Oświadczenia majątkowe V kadencji

Oświadczenia majątkowe radnych za 2016r. składane do 30 kwietnia 2017r.

Oświadczenia majątkowe V kadencji

Oświadczenia majątkowe radnych za 2015r. składane do 30 kwietnia 2016r.

Oświadczenia mąjątkowe V kadencji

Oświadczenia majątkowe składane do 30.04.2015r.

Oświadczenia majątkowe V kadencji

Oświadczenia majątkowe składane na początek kadencji

Oświadczenia mąjątkowe IV kadencji

Oświadczenia majątkowe radnych składane na 2 miesiące przed końcem kadencji

Oświadczenia mąjątkowe IV kadencji

Oświadczenia majątkowe radnych składane do 30.04.2014 r.

Oświadczenie majątkowe IV kadencji

Oświadczenie majątkowe radnego Bogdana Sobonia składane w 2013 r.

Oświadczenie majątkowe IV kadencji

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Powiatu w 2013 r. (śródroczne)

Oświadczenia majątkowe IV kadencji

Oświadczenia majątkowe radnych składane do dnia 30.04.2013 r.

Oświadczenia majątkowe IV kadencji

Oświadczenia majątkowe radnych składane do dnia 30.04.2012 r.

Oświadczenia majątkowe radnych III kadencji.

Oświadczenia majątkowe radnych składane na 2 miesiące przed upływem III kadencji.