OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne z imieniu Starosty

Oświadczenia majątkowe śródroczne, składane z tytułu wygaśnięcia upoważnień do wydawania decyzji w imieniu Starosty

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty za 2013r. składane do 30.04.2014r.

Wyświetlanie 1 - 15 z 20 rezultatów.
Pozycji na stronę 15
z 2