OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Członkowie Zarządu, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu

Oświadczenia majątkowe V kadencji

Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu za 2017r. składane do 30 kwietnia 2018r.

Oświadczenia majątkowe V kadencji

Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu za 2016r. składane do 30 kwietnia 2017r.

Oświadczenia majątkowe V kadencji

Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Powiatu złożone 10.06.2016 r. - początkowe

Oświadczenia majątkowe V kadencji

Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Powiatu złożone 20.05.2016r. - końcowe

Oświadczenia majątkowe V kadencji

Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu za 2015r. składane do 30 kwietnia 2016r.

Oświadczenia majątkowe V kadencji

Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu za 2014r. składane do 30 kwietnia 2015r.

Oświadczenia mąjątkowe V kadencji

Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu składane na początek V kadencji

Oświadczenia mąjątkowe IV kadencji

Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu składane z tytułu wygaśnięcia stosunku pracy w związku z upływem kadencji

Oświadczenia majątkowe IV kadencji

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu złożone do 31.07.2014r.

Oświadczenia mąjątkowe IV kadencji

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu składane do 30.06.2014r. - końcowe

Oświadczenia majątkowe IV kadencji

Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu za 2013r. składane do 30 kwietnia 2014r.

Oświadczenia majątkowe IV kadencji

Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu za 2012 r. składane do 30.04.2013 r.

Oświadczenie majątkowe IV kadencji

Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu w 2013 r. (śródroczne)

Oświadczenia majątkowe IV kadencji

Oświadczenia majątkowe Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu składane do 30.04.2012 r.

Oświadczenia majątkowe IV kadencji

Oświadczenia majątkowe Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu składane w 2012 r. (śródroczne)

Wyświetlanie 1 - 15 z 19 rezultatów.
Pozycji na stronę 15
z 2