OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - Członkowie Zarządu, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu

Oświadczenia majątkowe VI kadencji

Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu - początkowe

Oświadczenia majątkowe V kadencji

Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu - końcowe

Oświadczenia majątkowe V kadencji

Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu za 2017r. składane do 30 kwietnia 2018r.

Oświadczenia majątkowe V kadencji

Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu za 2016r. składane do 30 kwietnia 2017r.

Oświadczenia majątkowe V kadencji

Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu za 2015r. składane do 30 kwietnia 2016r.

Oświadczenia majątkowe V kadencji

Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Powiatu złożone 10.06.2016 r. - początkowe

Oświadczenia majątkowe V kadencji

Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Powiatu złożone 20.05.2016r. - końcowe

Oświadczenia mąjątkowe V kadencji

Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu składane na początek V kadencji

Oświadczenia majątkowe V kadencji

Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu za 2014r. składane do 30 kwietnia 2015r.

Oświadczenia mąjątkowe IV kadencji

Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu składane z tytułu wygaśnięcia stosunku pracy w związku z upływem kadencji

Oświadczenia majątkowe IV kadencji

Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu za 2013r. składane do 30 kwietnia 2014r.

Oświadczenia majątkowe IV kadencji

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu złożone do 31.07.2014r.

Oświadczenia mąjątkowe IV kadencji

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu składane do 30.06.2014r. - końcowe

Oświadczenia majątkowe IV kadencji

Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu za 2012 r. składane do 30.04.2013 r.

Oświadczenie majątkowe IV kadencji

Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu w 2013 r. (śródroczne)

Wyświetlanie 1 - 15 z 21 rezultatów.
Pozycji na stronę 15
z 2