Menu

Tłumacz języka migowego

Informacja

o możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego

przy załatwianiu spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1824) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, następujące formy kontaktu z urzędem:

  • poczta elektroniczna na adres: sekretariat@koneckipcpr.pl
  • faks: 41 372 5760
  • elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich przysługuje prawo do skorzystania z usług:

  • tłumacza PJM (polski język migowy)
  • tłumacza SJM (system językowo – migowy)
  • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w PCPR (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta PCPR w Końskich (parter, pokój nr 4).

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 511 z późn. zm.).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Dyrektor PCPR w Końskich zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika:

Wniosek.pdf

Wniosek.doc


Autor:  Urszula Przygodzka Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  13 sierpień 2018 11:42 Data publikacji:  13 sierpień 2018 11:25
Data ostatniej modyfikacji:  13 sierpień 2018 11:42 Wersja:  1.0