Menu

Zarządzenia Dyrektora PCPR

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 13/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie ustalenia zasad realizacji rządowego programu "Dobry start" w Powiecie Koneckim wynikających z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad realizacji rządowego programu "Dobry start" z dnia 30 maja 2018r.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia procedur obowiązujących w PCPR w Końskich

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich z dnia 7 marca 2018r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy w PCPR oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich z dnia 21 lutego 2018 w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy w PCPR w Końskich oraz powołania Komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie wyznaczenia Administratora oraz Pełnomocnika do weryfikacji osób zatrudnianych przy pracy z dziećmi w Krajowym Rejestrze Osób Skazanych na Tle Seksualnym

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich z dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich