Menu

Kierownictwo i kadra

Kadrę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich stanowią:

Dyrektor
mgr Urszula Przygodzka
tel. (41) 372 84 06
e-mail: sekretariat@koneckipcpr.pl

Zespół Organizacyjno - Finansowy
mgr Katarzyna Gierczyńska - Polak główny księgowy – kierownik zespołu
tel. (41) 372 84 06, wew. 211
e-mail: katarzyna.polak@koneckipcpr.pl
mgr Justyna Nowak – główny administrator
tel. (41) 372 84 06, wew. 222
e-mail: justyna.nowak@koneckipcpr.pl
mgr Iwona Kamoda – inspektor
tel. (41) 372 84 06, wew. 212
e-mail: iwona.kamoda@koneckipcpr.pl

mgr Marta Michalak – pracownik administracyjny w Biurze Obsługi Interesanta
tel. (41) 372 84 06, wew. 104
e-mail: marta.michalak@koneckipcpr.pl

mgr Dorota Jaruga - sekretarka
tel. (41) 372 84 06
fax. (41) 372 57 60
e-mail: sekretariat@koneckipcpr.pl

dorota.jaruga@koneckipcpr.pl

mgr Sylwester Ślusarczyk – prawnik

e-mail: s.slusarczyk@koneckipcpr.pl

tel. (41) 372 84 06


Zespół ds. Pomocy Rodzinie

mgr Magdalena Adamczyk - specjalista pracy socjalnej – kierownik zespołu

tel. (41) 372 84 06 wew. 210
e-mail: magdalena.adamczyk@koneckipcpr.pl

mgr Katarzyna Suchenia – inspektor
tel. (41) 372 84 06, wew. 210
e-mail: katarzyna.suchenia@koneckipcpr.pl


mgr Anna Prasał - starszy pracownik socjalny
tel. (41) 372 84 06, wew. 230
e-mail:  anna.prasal@koneckipcpr.pl

mgr Agata Zielińska - inspektor
tel.(41) 372 84 06, wew.106
e-mail: agata.zielinska@koneckipcpr.pl
 

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej
mgr Izabela Kaliś - starszy specjalista pracy socjalnej – kierownik zespołu
tel. (41) 372 84 06, wew. 106
e-mail: izabela.kalis@koneckipcpr.pl

mgr Renata Kupisz - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. (41) 372 84 06, wew. 106
e-mail: renata.kupisz@koneckipcpr.pl

mgr Ewelina Trudnos – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. (41) 372 84 06, wew. 106
e-mail: ewelina.trudnos@koneckipcpr.pl

mgr Katarzyna Trawińska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. (41) 372 84 06, wew. 106
e-mail: katarzyna.trawinska@koneckipcpr.pl

w zastępstwie:

Anna Lis – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. (41) 372 84 06, wew. 106

e-mail: anna.lis@koneckipcpr.pl

mgr Agnieszka Kowalik – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. (41) 372 84 06, wew. 106
e-mail: agnieszka.kowalik@koneckipcpr.pl

w zastępstwie:

mgr Robert Kowalczyk - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel.(41) 372 84 06, wew.106
e-mail: robert.kowalczyk@koneckipcpr.pl


Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych
mgr Agnieszka Galant - pracownik socjalny, doradca ds. osób niepełnosprawnych – kierownik zespołu
tel. (41) 372 84 06, wew. 103
e-mail: agnieszka.galant@koneckipcpr.pl

mgr Kinga Batóg - inspektor
tel. (41) 372 84 06, wew. 103
e-mail: kinga.batog@koneckipcpr.pl


Ośrodek Interwencji Kryzysowej

mgr Anna Kołba - Piekarska - p.o. kierownika OIK
tel. (41) 372 84 06, wew. 105
mgr Mirosława Słowińska – psycholog

 

Zespół projektowy

mgr Anna Kołba - Piekarska – inspektor ds. programów i projektów
tel. (41) 372 84 06, wew. 105
e-mail:anna.piekarska@koneckipcpr.pl


Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
mgr Beata Brzozowicz – Dzitkowska – kierownik,
tel. (41) 372 90 50 wew.20


mgr Agnieszka Borowiecka - instruktor terapii zajęciowej
mgr Beata Swat – instruktor terapii zajęciowej
mgr Ewelina Bibańska - instruktor terapii zajęciowej
mgr Marzena Zabłotny - instruktor terapii zajęciowej
mgr Katarzyna Karbownik - pracownik socjalny
tel. (41) 372 90 50 wew.24
mgr Małgorzata Młynarczyk – psycholog
mgr Iwona Woźniak – Sieczkowska – starsza pielęgniarka
tel. (41) 372 90 50 wew.23