Menu

Akty prawne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, funkcjonuje na podstawie następujących aktów prawnych:

  •  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późniejszymi zmianami);
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1769 z późniejszymi zmianami);
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 998 z późniejszymi zmianami);
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 511 z późniejszymi zmianami);
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 1390);
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami);
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1260 z późniejszymi zmianami);
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 882 z późniejszymi zmianami);
  •   ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1851 z późniejszymi zmianami);
  • ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2206 z późniejszymi zmianami).

 

Statut PCPR.pdf

Uchwała Nr XXII/46/2016 Rady Powiatu w Końskich w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.pdf

Uchwała Nr XLIII/19/2018 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30.05.2018r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.pdf

Uchwała Nr 106/2018 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 31.08.2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.pdf

 

 


Autor:  Urszula Przygodzka Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  29 styczeń 2010 11:35 Data publikacji:  22 maj 2012 13:59
Data ostatniej modyfikacji:  10 wrzesień 2018 09:05 Wersja:  2.2