Nawigacja

My samodzielni

Zakończenie realizacji VIII edycji projektu systemowego „My samodzielni"

           

            Miesiąc sierpień obejmował działania związane z zakończeniem realizacji projektu „My samodzielni"- prowadzone były zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i sukcesywnie kończyły się realizowane kursy. Uczestnikom wydano paczki, zakupione w ramach oszczędności powstałych w budżecie projektu. Składały się one z kompletu pościeli, kołdry, poduszek i ręczników.

            Tegoroczna edycja projektu, podobnie jak w poprzednich latach, cieszyła się uznaniem wśród uczestników.

            Całość zadań była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Autor:  Anna Kołba - Piekarska Osoba publikująca: Przemysław Dąbroś - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  27 sierpień 2015 13:50 Data publikacji:  27 sierpień 2015 13:50
Data ostatniej modyfikacji:  27 sierpień 2015 13:50 Wersja:  1.0

My samodzielni

Aktywizacja zdrowotna niepełnosprawnych uczestników projektu

poprzez udział w 14 – dniowym Obozie Rekreacyjnym

 

W terminie od 01.08.2015 r. do 15.08.2015 r. odbył się 14 – dniowy Obóz Rekreacyjny połączony z treningiem autoprezentacji i autokreacji. Wzięło w nim udział 29 niepełnosprawnych uczestników projektu oraz 5 opiekunów. Obóz odbywał się w Ośrodku Wypoczynkowym & SPA „Ziemowit" w Jarnołtówku. W ramach wyjazdu zrealizowano 20 godzin zajęć warsztatowych z psychologiem, podczas których uczestnicy nabyli umiejętności kontrolowania własnych zachowań oraz prezentowania własnej osoby.

Ważnym elementem wyjazdu była poprawa kondycji zdrowotnej. Każdy z uczestników miał zapewnione dwa zabiegi rehabilitacyjne dziennie, zgodnie z zaleceniami lekarza. Do nieodpłatnej dyspozycji uczestników był również kryty basen. Dodatkowo organizatorzy przygotowali szereg zajęć o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i integracyjnym.

Całość zadania była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Autor:  Anna Kołba - Piekarska Osoba publikująca: Przemysław Dąbroś - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  27 sierpień 2015 13:48 Data publikacji:  27 sierpień 2015 13:48
Data ostatniej modyfikacji:  27 sierpień 2015 13:48 Wersja:  1.0

My samodzielni

Kursy podnoszące kompetencje i umiejętności zawodowe

Jednym z podstawowych celów projektu systemowego „My samodzielni" jest aktywizacja edukacyjna. W ramach tego instrumentu, każdy uczestnik realizował jeden wybrany przez siebie kurs, mający na celu podniesienie lub zdobycie nowych kompetencji zawodowych:

-         prawo jazdy kat. B,

-         sprzedaż internetowa,

-         zdobnictwo i stylizacja paznokci,

-         obsługa kas fiskalnych,

-         podstawy obsługi komputera,

-         profesjonalna obsługa klienta,

-         florysta,

-         dekorator wnętrz,

-         język angielski podstawowy.

Największym zainteresowaniem cieszył się kurs prawa jazdy kat. B, na który zdecydowało się 15 uczestników. Dużą popularnością cieszył się również kurs obsługa kas fiskalnych, z którego skorzystało 8 uczestników oraz kursy: język angielski poziom podstawowy i podstawy obsługi komputera w których wzięło udział po 7 osób.

Każdy kurs kończył się otrzymaniem zaświadczenia, potwierdzającym zdobycie nowych kompetencji zawodowych.

Całość zadania była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Autor:  Anna Kołba - Piekarska Osoba publikująca: Przemysław Dąbroś - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  27 sierpień 2015 13:42 Data publikacji:  27 sierpień 2015 13:44
Data ostatniej modyfikacji:  27 sierpień 2015 13:44 Wersja:  1.2

My samodzielni

Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne

dla niepełnosprawnych uczestników projektu „My samodzielni"

 

W czerwcu 2015 roku rozpoczęły się indywidualne zajęcia rehabilitacyjne, z których skorzysta 15 niepełnosprawnych uczestników projektu. Usługę zleconą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich realizuje Gabinet Fizjoterapii „Zdrowie" w Końskich. W ramach tego działania uczestnicy projektu są objęci indywidualnym planem rehabilitacji, zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty, w wymiarze 13 godzin. Zabiegi obejmują m. in. laseroterapię, masaże, elektroterapię, kinezyterapię, ultradźwięki, światłolecznictwo, kinesiotaping (plastry japońskie).

Całość zadania jest wspófinansowana ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 


Autor:  Anna Kołba - Piekarska Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  9 lipiec 2015 08:26 Data publikacji:  9 lipiec 2015 08:23
Data ostatniej modyfikacji:  9 lipiec 2015 08:27 Wersja:  1.0

My samodzielni

Treningi kompetencji i umiejętności społecznych

 

W dniach: 17.04.2015, 24.04.2015, 14.05.2015 oraz 22.05.2015 sześćdziesięciu uczestników projektu „My samodzielni" wzięło udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Zajęcia prowadzone były przez psychologa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

Uczestnicy podzielni zostali na 4 grupy 15 - osobowe. Każda z grup uczestniczyła w 4 – godzinnych zajęciach. Celem głównym treningu był rozwój umiejętności interpersonalnych. Uczestnicy zapoznali się z zasadami komunikacji oraz budowania pozytywnego obrazu siebie. Zasadniczym zadaniem było również zwiększenie wśród uczestników poczucia własnej wartości oraz podniesienie poziomu integracji społecznej.

Całość zadania była współfinasowana ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Autor:  Anna Kołba - Piekarska Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  1 czerwiec 2015 14:48 Data publikacji:  1 czerwiec 2015 14:45
Data ostatniej modyfikacji:  1 czerwiec 2015 14:48 Wersja:  1.0

My samodzielni

Piknik integracyjny dla uczestników projektu „My samodzielni" i osób z ich otoczenia

 

W dniu 21.05.2015 roku na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego „NEPTUN" w Końskich, odbył się piknik integracyjny. Wzięło w nim udział 43 uczestników projektu oraz 22 osoby z otoczenia.

Celem pikniku było nawiązanie nowych relacji, promowanie aktywności ruchowej oraz wypoczynku na świeżym powietrzu. Każdy z uczestników mógł wziąć udział w konkurencjach sportowych tj.: dart, podbijanie piłki, bramka celnościowa, przeciąganie liny. Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin otrzymali nagrody rzeczowe. Do zdobycia był również „puchar dla najlepszego uczestnika pikniku".

Całość zadania była współfinasowana ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Autor:  Anna Kołba - Piekarska Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  1 czerwiec 2015 14:42 Data publikacji:  1 czerwiec 2015 14:27
Data ostatniej modyfikacji:  1 czerwiec 2015 14:43 Wersja:  1.0

My samodzielni

Zakup karnetów dla 45 niepełnosprawnych uczestników projektu „My samodzielni"w ramach realizacji zajęć rehabilitacyjno – relaksacyjnych

 

W celu promowania zachowań prozdrowotnych, 45 niepełnosprawnych uczestników projektu w miesiącu maju 2015 r. otrzymało karnety uprawniające do korzystania z oferty Pływalni Miejskiej  w Końskich, tj. basenu, hydromasażu, kriokomory, sauny fińskiej, łaźni parowej, groty solnej, siłowni, fit-roll.

Uczestnictwo w zajęciach ma przyczynić się do poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Autor:  Anna Kołba - Piekarska Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  1 czerwiec 2015 14:22 Data publikacji:  1 czerwiec 2015 14:16
Data ostatniej modyfikacji:  1 czerwiec 2015 14:23 Wersja:  1.1

My samodzielni

Grafik dyżurów specjalistów,

świadczących bezpłatne poradnictwo w ramach projektu systemowego „My samodzielni"

 

Specjalista

Dyżury

 

Pedagog

 

Poniedziałek 15:30 – 17:30

 

Psycholog

 

Poniedziałek 15:30 – 17:30

 

Prawnik

 

Poniedziałek 15:30 – 17:30

 

 

Dyżury specjalistów odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich,

 ul. Spółdzielcza 3.

 

UWAGA!

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. poradnictwa proszone są o wcześniejszy kontakt osobisty (Końskie, ul. Spółdzielcza 3, pokój nr. 5)

lub telefoniczny (723 528 004), celem umówienia terminu poradnictwa.


Autor:  Anna Kołba - Piekarska Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  27 kwiecień 2015 10:29 Data publikacji:  27 kwiecień 2015 10:23
Data ostatniej modyfikacji:  27 kwiecień 2015 10:29 Wersja:  1.0

My samodzielni

Ruszyła kolejna edycja projektu systemowego „My samodzielni"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, po raz VIII przystąpiło do realizacji projektu systemowego „My samodzielni", współfinansowanego ze środków POKL w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W terminie od 3 marca 2015 r. do 16 marca 2015 r. w Biurze Projektu przy ul. Spółdzielczej 3 w Końskich, przeprowadzona została rekrutacja uczestników projektu na rok 2015.

Komisja rekrutacyjna wyłoniła 60 osób, w tym:

a)    15 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w wieku od 15 roku życia,

b)    45 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (do 64 r. ż.), zamieszkujących teren powiatu koneckiego, posiadających status osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo i/lub zatrudnionej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W tegorocznej edycji projektu systemowego „My samodzielni" realizowane będą następujące działania:

a)    indywidualne doradztwo zawodowe,

b)    grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych,

c)     kursy organizowane w celu podnoszenia lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych,

d)    poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne,

e)    piknik integracyjny dla uczestników projektu i osób z ich otoczenia,

f)     zajęcia rehabilitacyjno – relaksacyjne na pływalni dla osób niepełnosprawnych,

g)    14 – dniowy Obóz Rekreacyjny dla 30 osób niepełnosprawnych i 5 opiekunów, połączony z treningiem autoprezentacji i autokreacji,

h)    indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla 15 osób niepełnosprawnych.

Od 13 kwietnia 2015 r. odbywają się dyżury specjalistów, którzy w ramach projektu świadczą indywidualne poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne.

20 kwietnia b. r. rozpoczęło się również indywidualne doradztwo zawodowe, ponadto 17 i 24 kwietnia odbył się trening kompetencji i umiejętności społecznych, w którym uczestniczyło 30 osób.

Całość zadania jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Autor:  Anna Kołba - Piekarska Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  27 kwiecień 2015 10:21 Data publikacji:  27 kwiecień 2015 10:06
Data ostatniej modyfikacji:  27 kwiecień 2015 10:21 Wersja:  1.0