Menu

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie dotyczące zamówienia na usługi społeczne

Część 1* zorganizowanie  warsztatów pod nazwą „Trening rozwiązywania trudnych sytuacji i praca nad relacjami w rodzinie "

Część 2* zorganizowanie treningu umiejętności wychowawczych – szkoła dla rodziców i wychowawców

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące zamówienia na usługi społeczne na zorganizowanie kursów, treningów kompetencji oraz szkoleń

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące zamówienia na usługi społeczne na zorganizowanie kursów i treningu kompetencji

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące zamówienia na usługi społeczne na zajęcia edukacyjne z matematyki i języka angielskiego

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące zamówienia na usługi społeczne na zajęcia edukacyjne i szkolenia w dziedzinie kompetencji cyfrowych

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące zamówienia na usługi społeczne

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące zamówienia na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy 320247-2016

Zakup i dostawa autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie

Ogłoszenie o zamówieniu usługi 91468-2015

Ogłoszenie o zamówieniu usługi na zorganizowanie kursów w celu podnoszenia lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych dla Uczestników Projektu „My samodzielni" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 93454-2015

Ogłoszenie o zamówieniu usługi na zorganizowanie Część 1: zorganizowanie zajęć rehabilitacyjno – relaksacyjnych na pływalni (zakup karnetów) dla 45 niepełnosprawnych Uczestników Projektu; Część 2: zorganizowanie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla 15 niepełnosprawnych Uczestników Projektu w związku z realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich projektem systemowym pn. „My samodzielni", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 84984-2015

Ogłoszenie o zamówieniu usługi na zorganizowanie pikniku integracyjnego dla maksymalnie 80 osób - uczestników projektu (dorosłych osób niepełnosprawnych oraz wychowanków pieczy zastępczej od 15 roku życia) i osób z ich otoczenia w związku z realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich projektem systemowym „My samodzielni", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 77808-2015

Ogłoszenie o zamówieniu usługi na zorganizowanie w miejscowości położonej na terenie Polski, atrakcyjnej turystycznie, 14-dniowego Obozu Rekreacyjnego dla 30 niepełnosprawnych Uczestników Projektu „My samodzielni" oraz 5 opiekunów, połączonego z treningiem autoprezentacji i autokreacji (20 godzin zegarowych zajęć) w związku z realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich projektem systemowym pn. „My samodzielni", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 347232-2014

Ogłoszenie o zamówieniu usługi na zorganizowanie dwóch 3 - dniowych wyjazdowych warsztatów pn. „ABC Przedsiębiorczości" dla 60 Uczestników Projektu „My samodzielni" (2 wyjazdy po 30 osób), w tym: osób niepełnosprawnych wraz z otoczeniem, wychowanków rodzin zastępczych  w wieku 15-18 lat wraz z otoczeniem w związku z realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich projektem systemowym pn. „My samodzielni", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 301438-2014

Ogłoszenie o zamówieniu usługi na: zorganizowanie imprezy integracyjnej, połączonej z konferencją podsumowującą projekt dla maksymalnie 90 osób (Uczestników Projektu „My samodzielni" i osób z ich otoczenia, tj. wychowanków rodzin zastępczych w wieku 15-18 lat i ich otoczenia, dorosłych osób niepełnosprawnych i ich otoczenia) w związku z realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich projektem systemowym pn. „My samodzielni", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 212584-2014

Ogłoszenie o zamówieniu usługi na: zorganizowanie kursów w celu podnoszenia lub zdobywania nowych kompetencji  i umiejętności zawodowych dla Uczestników Projektu „My samodzielni", realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.: 20 wychowanków rodzin zastępczych w wieku 15-18 lat, 50 dorosłych osób niepełnosprawnych.

Numer ogłoszenia: 212584- 2014

Wyświetlanie 1 - 15 z 70 rezultatów.
Pozycji na stronę 15
z 5