Obwieszczenia i komunikaty - Wybory przedterminowe 2019

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 17 czerwca 2019 r. o wynikach przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Koneckiego przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2019 r.

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Końskich z dnia 29.05.2019r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach przedterminowych do Rady Powiatu Koneckiego zarządzonych na dzień 16.06.2019r.

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 27 maja 2019r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu Koneckiego zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019r.

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Pełniącego Funkcję Starosty Koneckiego z dnia 7 maja 2019 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Końskich w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu w Końskich zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019r.

Obwieszczenie.pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 kwietnia 2019r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu Koneckiego, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019r.

Komunikat.pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 kwietnia 2019r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu Koneckiego, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019r.

Komunikat.pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 kwietnia 2019r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które biorą udział w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu Koneckiego, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019r.

Komunikat.pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 kwietnia 2019r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Końskich w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu Koneckiego, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019r.

Komunikat.pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 kwietnia 2019r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu Koneckiego, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019r.

Komunikat.pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 kwietnia 2019r. o liczbie mieszkańców powiatu koneckiego, wg stanu na dzień 31 marca 2019r. w związku z przedterminowymi wyborami do Rady Powiatu Koneckiego zarządzonymi na dzień 16 czerwca 2019r.

Komunikat.pdf

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskigo z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Koneckiego w województwie świętokrzyskim

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia nr 48/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach przedterminowych do Rady Powiatu w Końskich

Obwieszczenie.pdf


Autor:  Agata Wojtyszek, Elżbieta Frejowska, Grzegorz Piec Osoba publikująca: Przemysław Dąbroś - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  16 kwiecień 2019 08:11 Data publikacji:  19 czerwiec 2019 11:27
Data ostatniej modyfikacji:  19 czerwiec 2019 11:28 Wersja:  1.7

Obwieszczenie i komunikaty - WYBORY 2018

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Końskich z dnia 01.10.2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Końskich

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 22 sierpnia 2018r. podające do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Końskich w wyborach do Rady Powiatu w Końskich zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Obwieszczenie Starosty Koneckiego.pdf

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści Zarządzenia Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Obwieszczenie.pdf


Autor:  Komisja Wyborcza Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  5 marzec 2018 09:09 Data publikacji:  5 marzec 2018 09:05
Data ostatniej modyfikacji:  4 październik 2018 11:46 Wersja:  1.2

Obwieszczenia i komunikaty - WYBORY 2014

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Końskich z dnia 6 listopada 2014r. o zmianie Obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Końskich z dnia 23 października 2014r.

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Końskich

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 3 września 2014r. podające do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Końskich w wyborach do Rady Powiatu w Końskich, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Obwieszczenie.pdf


Autor:  PKW w Końskich Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  8 wrzesień 2014 09:23 Data publikacji:  8 wrzesień 2014 09:13
Data ostatniej modyfikacji:  7 listopad 2014 08:39 Wersja:  1.3

Obwieszczenia i komunikaty WYBORY 2010-ARCHWIUM

ARCHIWUM

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Koneckiego

Obwieszczenie.pdf

Harmonogram Dyżurów pełnionych przez członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Końskich w dniu 21.11.2010 r.

Harmonogram.pdf

Harmonogram Dyżurów pełnionych przez członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Końskich

Harmonogram.pdf

ARCHIWUM

 


Autor:  Lidia Rogala Osoba publikująca: 
Data utworzenia:  15 październik 2010 15:23 Data publikacji:  22 grudzień 2010 12:48
Data ostatniej modyfikacji:  22 grudzień 2010 12:48 Wersja:  1.4