Menu

Zbiór Aktów Prawa Miejscowego od 2012 r.

 

Akty Prawa Miejscowego Starostwa Powiatowego w Końskich

można przeglądać na

PORTALU PRAWA MIEJSCOWEGO

Zbiór Aktów Prawa Miejscowego-2011 r.

Poniżej znajdują się (w układzie rocznym) akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy powiatu, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Lp.

Typ aktu

Tytuł

Jednolity identyfikator aktu

Skorowidz

1.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Nr OI.0621-1/2011 Starosty Koneckiego

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/18/270/

geodezja i kartografia

2.

Zarządzenie

Zarządzenie nr 9/2011 Starosty Koneckiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Koneckiego w 2011 r.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/47/596/

pomoc społeczna

3.

Zarządzenie

Zarządzenie nr 10/2011 Starosty Koneckiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Koneckiego w 2011 r.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/47/597/

pomoc społeczna

4.

Sprawozdanie

Sprawozdanie Nr I/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/100/1075/

ochrona porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego

5.

Uchwała Rady Powiatu

Uchwała Nr IV/4/2011 Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2011 rok.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/100/1063/

finanse publiczne

6.

Uchwała Rady Powiatu

Uchwała Nr IV/11/2011 Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Koneckiego w 2011 roku.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/100/1064/

inne

7.

Uchwała Rady Powiatu

Uchwała Nr IV/14/2011 Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie podwyższenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych funkcjonujących na terenie Powiatu Koneckiego

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/100/1065/

pomoc społeczna

8.

Uchwała Rady Powiatu

Uchwała nr VI/22/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011r.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/155/1776/

finanse publiczne

9.

Porozumienie

Porozumienie powiatów w sprawie wydawania kwartalnika „Ziemia Odrowążów”.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/152/1742/

porozumienia

10.

Uchwała Rady Powiatu.

Uchwała Nr VII/32/2011 Rady Powiatu w Końskich w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/169/1961/

transport drogowy

11.

Uchwała Rady Powiatu.

Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011 r.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/187/2159/

finanse publiczne

12.

Uchwała Rady Powiatu.

Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011 r.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/255/2922/

finanse publiczne

13.

Uchwała Rady Powiatu.

Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursie szkolnej.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/255/2923/

podatki, opłaty i ceny

14.

Uchwała Rady Powiatu.

Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011 r.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/316/3855/

finanse publiczne

 


Autor:  Osoba publikująca: 
Data utworzenia:  5 styczeń 2012 08:36 Data publikacji:  5 styczeń 2012 08:53
Data ostatniej modyfikacji:  5 styczeń 2012 08:52 Wersja:  1.1

Zbiór Aktów Prawa Miejscowego-2010 r.

 

Poniżej znajdują się (w układzie rocznym) akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy powiatu, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Lp.

Typ aktu

Tytuł

Jednolity identyfikator aktu

Skorowidz

1.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Nr OI.0621-1/2010 Starosty Koneckiego

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/97/715

geodezja i kartografia

2.

Zarządzenie

W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Koneckiego w 2010 r.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/100/733

pomoc społeczna

3.

Zarządzenie

W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka  w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Koneckiego w 2010 r.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/100/734

pomoc społeczna

4.

Sprawozdanie

Sprawozdanie Starosty Koneckiego z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku ze swojej działalności w 2009 roku

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/104/771

ochrona porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego

5.

Uchwała Rady Powiatu

Uchwała Nr XXXIII/3/2010 Rady Powiatu w Końskich z  dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2010 rok

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/104/758

finanse publiczne

6.

Uchwała Rady Powiatu

Uchwała Nr XXXIII/5/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 stycznia 2010r. określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobów przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/104/759

oświata i wychowanie

7.

Uchwała Rady Powiatu

Uchwała Nr XXXV/8/2010 Rady Powiatu w Końskich  z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez podmioty niepubliczne na terenie Powiatu Koneckiego.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/153/1261

oświata i wychowanie

8.

Uchwała Rady Powiatu

Uchwała nr XXXV/10/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2010 roku.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/153/1262

inne

9.

Uchwała Rady Powiatu

Uchwała nr Nr XXXV/12/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2010r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi powiatowy zasób nieruchomości

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/153/1263

nieruchomości

10.

Uchwała Rady Powiatu

Uchwała Nr XXXV/13/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2010r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Koneckiego

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/153/1264

mieszkalnictwo

11.

Uchwała Rady Powiatu

Uchwała Nr XXXV/14/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010r.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/153/1265

finanse publiczne

12.

Uchwała Rady Powiatu

Uchwała Nr XXXVI/16/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010 rok

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/167/1506

finanse publiczne

13.

Uchwała Rady Powiatu

Uchwała Nr XXXVII/18/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010 r.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/199/1937

finanse publiczne

14.

Uchwała Rady Powiatu

Uchwała Nr XXXVIII/26/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010r.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/222/2192

finanse publiczne

15.

Uchwała Rady Powiatu

Uchwała Nr XXXIX/32/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010r.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/245/2417

finanse publiczne

16.

Uchwała Rady Powiatu

Uchwala Nr XL/36/2010 Rady Powiatu Koneckiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/283/2891

wybory, referenda i konsultacje

17.

Uchwała Rady Powiatu

Uchwala Nr XL/37/2010 Rady Powiatu Koneckiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych powiatu koneckiego.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/283/2892

oświata i wychowanie

18.

Uchwała Rady Powiatu

Uchwala nr XL/40/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010r.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/283/2893

finanse publiczne

19.

Uchwała Rady Powiatu

Uchwała Nr XLI/51/2010 Rady Powiatu Koneckiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Koneckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazanie organu do tego uprawnionego

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/322/3474

finanse publiczne

20.

Uchwała Rady Powiatu

Uchwała Nr XLI/48/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Radę Powiatu w Końskich

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/322/3472

inne

21.

Uchwała Rady Powiatu

Uchwała Nr XLI/50/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 października 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010r.

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2010/322/3473

finanse publiczne

22.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Nr OI.0621-2/2010 Starosty Koneckiego

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2011/3/46

geodezja i kartografia

 

 


Autor:  Osoba publikująca: 
Data utworzenia:  3 marzec 2011 12:19 Data publikacji:  5 styczeń 2012 08:27
Data ostatniej modyfikacji:  5 styczeń 2012 08:27 Wersja:  2.4