Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich

ul. Strażacka 14

26-200 Końskie 

tel.  41-375-00-30, 41-372-26-85

fax.  041-375-00-39

 

 

 

Funkcje Komendanta pełni st. bryg mgr inż. Grzegorz MŁYNARCZYK

Funkcje Z-cy Komendanta pełni mł. bryg mgr inż. Bogusław JAKÓBCZYK

Serwis WWW: www.strazkonskie.pl

e-mail: biuro@strazkonskie.pl

strona BIP: http://bip.straz.kielce.com.pl