Menu

Karty opisu spraw - Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

KATEGORIA

NAZWA KARTY

PLIKI

DO POBRANIA

Pozwolenia na budowę  

Udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po uzyskaniu upoważnienia od właściwego ministra

karta

Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego

karta

wniosek

informacje uzupełniające

Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

karta

wniosek

informacje uzupełniające

Wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na rozbiórkę

karta

wniosek

informacje uzupełniające

Wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu

karta

wniosek

Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu

karta

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

karta

wniosek

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane oświadczenie

Zgłoszenia robót budowlanych i zmiany sposobu użytkowania  

Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

karta

wniosek

informacje uzupełniające

Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwoleń na budowę

karta

wniosek

wniosek

oświadczenie

Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

karta

wniosek

oświadczenie

Lokale  

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego

karta

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu

karta

wniosek

Zajęcie nieruchomości sąsiedniej

Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub sąsiedniej nieruchomości

kartaAutor:  Justyna Jędrusińska - Gula Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  1 sierpień 2014 10:30 Data publikacji:  9 styczeń 2016 11:52
Data ostatniej modyfikacji:  12 luty 2019 14:58 Wersja:  2.4