Menu

Rys historyczny

Powiatowa Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Końskich została powołana przez Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z dniem 1.02.1967 r. Była to placówka oświatowo – wychowawcza typu specjalnego.


Realizowała następujące zadania:

-         udzielanie dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy w zakresie zapobiegania trudnościom wychowawczym oraz ich rozwiązywania,

-         pomoc w wyborze przez młodzież kierunku kształcenia i zawodu.

-         Poradnia objęła swoją działalnością teren ówczesnego powiatu koneckiego, do którego należały następujące miasta i gminy:

-         miasto i gmina Końskie,

-         miasto i gmina Stąporków,

-         miasto i gmina Przedbórz,

-         gmina Gowarczów,

-         gmina Radoszyce,

-         część gminy Bliżyn i Mniów.


Poradnia mieściła się w „Domu Nauczyciela" w Końskich, ul. Krakowska 38.

W placówce zatrudnionych było 3 pedagogów.

Pierwszym dyrektorem Poradni był mgr Jan Stachura.

Poradnia stopniowo zwiększała kadrę pedagogiczną. Pierwszy psycholog podjął pracę 1.10.1971 r. Systematycznie rozszerzał się również zakres zadań realizowanych przez pracowników. Placówka dwukrotnie zmieniała nazwę na: Poradnia Wychowawczo – Zawodowa, a następnie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.


Autor:  Monika Zielińska Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  14 styczeń 2011 11:53 Data publikacji:  14 styczeń 2011 11:53
Data ostatniej modyfikacji:  9 październik 2018 11:31 Wersja:  1.2