Menu

Informacje ogólne

W Poradni aktualnie zatrudnionych jest 17 pracowników pedagogicznych oraz 3 pracowników administracji i obsługi.

Zadania statutowe Poradni w Końskich realizowane są przez:

- 7 psychologów: mgr Anna Mikołajewska – Pająk, mgr Anna Dziduch, mgr Mirosława Słowińska, mgr Alina Stanula, mgr Joanna Włodarczyk, mgr Katarzyna Kocowicz, mgr Anna Adach,

- 6 pedagogów: mgr Krystyna Ferens – Majchrzak, mgr Iwona Stachera, mgr Bożena Stolarczyk, mgr Anna Grodzka, mgr Adriana Czerkawska, mgr Aneta Cuper,

- 1 socjologa: mgr Danuta Cholewa

- 3 logopedów: mgr Jadwiga Nasuta, mgr Karolina Orłowska – Carmenate, mgr Bożena Wrońska.

Pracownicy administracji i obsługi to:

- samodzielny referent: Edyta Kowalska,

- referent: mgr Barbara Tomala,

- główna księgowa: Helena Lasota

- sprzątaczka: Barbara Staromłyńska.

Teren działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Końskich obejmuje terytorium powiatu i jest rozległy geograficznie.

Poradnia ma pod opieką wszystkie szkoły oraz placówki oświatowo – wychowawcze w miastach i gminach:

- Końskie,

- Stąporków

oraz gminach:

- Fałków,

- Gowarczów,

- Radoszyce,

- Ruda Maleniecka,

- Słupia Konecka,

- Smyków.

Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wszechstronnego rozwoju w sferze społecznej, osobowościowej i zawodowej, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Pracownicy realizują cele i zadania Poradni zarówno w placówce, jak również poza jej siedzibą: w środowisku społecznym dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 0 – 19 lat oraz dorosłych uczących się, a także rodziców i nauczycieli.

Wszystkie działania Poradnia podejmuje na prośbę i za zgodą rodziców/ opiekunów. 

Nie jest wymagane skierowanie od lekarza ani ze szkoły.

Korzystanie z usług P.P.- P. w Końskich jest dobrowolne i bezpłatne.


Autor:  Anna Dziduch Osoba publikująca: Anna Dziduch
Data utworzenia:  14 styczeń 2011 11:59 Data publikacji:  3 październik 2012 08:31
Data ostatniej modyfikacji:  3 październik 2012 08:28 Wersja:  1.2