Menu

Ogłoszenia

Informacja

Informacja o dniu wolnym od pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Końskich

Komunikat

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnym zagrożeniem występującym w okresie zimowym

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 dniem wolnym od pracy

Komunikat

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Końskich do właścicieli, zarządców (użytkowników) instalacji gazowej zasilanej z butli gazowej (PROPAN-BUTAN)

Informacja

Informacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o uruchomionym praktyczny portalu
informacyjnym https://budowlaneabc.gov.pl , którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Komunikat

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Końskich w sprawie konkursu na stanowisko - Inspektor Nadzoru Budowlanego w PINB Końskie

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Końskich

Komunikat

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno - zimowego

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie harmonogramu pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Końskich w 2017 roku

Komunikat

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Końskich w sprawie konkursu na stanowisko - Inspektor do spraw z zakresu prawa budowlanego w PINB Końskie

Komunikat

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego

Komunikat

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Końskich w sprawie konkursu na stanowisko - Główny Księgowy

Komunikat

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2016/2017

Ogłoszenie

27 maja 2016r. - dniem wolnym od pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Końskich