Menu

Zarząd Dróg Powiatowych

Lista Pracowników     

 

Dyrektor

p. 326 tel. tel. 41 375 08 30 , 41 375 08 50 , fax.  41 372 27 29

e-mail: zdp.konskie@op.pl

Stanisław Mościński

 

Sekretariat

p. 327 tel. tel. 41 375 08 30 , 41 375 08 50 , fax.  41 372 27 29

e-mail: zdp.konskie@op.pl

        Inspektor - Grażyna Rutkowska

 

 Wydział administracyjno – księgowy

p. 328 tel. tel. 41 375 08 30 , 41 375 08 50 , fax.  41 372 27 29

e-mail: zdp.konskie@op.pl

 Główna Księgowa - Maria Prasał

 Specjalista - Elżbieta Malasińska

 

Wydział Ochrony Dróg i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

p. 310 tel. tel. 41 375 08 30 , 41 375 08 50 , fax.  41 372 27 29

e-mail: zdp.konskie@op.pl

        Naczelnik Wydziału - Jerzy Michalski

        Specjalista - Honorata Nowakowska

 

Wydział Ewidencji Planowania, Nadzoru i Zamówień Publicznych

p. 311 tel. tel. 41 375 08 30 , 41 375 08 50 , fax.  41 372 27 29

e-mail: zdp.konskie@op.pl

       Naczelnik Wydziału - Marcin Zaborowski

       Inspektor - Piotr Makuch

       Inspektor - Grzegorz Goleń

 

Obwód Drogowy ul. Warszawska 56 , 26-200 Końskie

tel. 41 372 60 64 , fax.  41 372 27 29

e-mail: zdp.konskie@op.pl

            Kierownik Obwodu - Krzysztof Kowalik

            Kierownik Robót – Wiesława Leśniak