Menu

Informacje ogólne

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich

ul. Piłsudskiego 68, 26-200 Końskie

tel./fax: 41 372 34 68

NIP: 658-12-16-117

REGON: 292447476

e-mail: zsp3.konskie@neostrada.pl

http://www.ekonomik-konskie.pl

 

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich wchodzą następujące szkoły:

1.      Technikum Nr 3

2.      Szkoła Policealna Nr 3


Profile kształcenia w roku szkolnym 2018/2019

Technikum nr 3 kształci w zawodach:

– technik ekonomista,

– technik handlowiec,

– technik hotelarstwa,

– technik obsługi turystycznej,

– technik żywienia i usług gastronomicznych,

– technik informatyk,

– technik teleinformatyk.


Uczniowie mogą uczyć się następujących języków

na poziomie podstawowym i rozszerzonym:

– język angielski,

– język niemiecki,

– język rosyjski.


Szkoła gwarantuje:

– nowatorskie programy nauczania,

– uzyskanie przez absolwentów technikum pełnych kwalifikacji zawodowych,

– kształcenie młodzieży w zakresie obsługi najnowszych komputerowych programów użytkowych i systemów operacyjnych,

– uzyskanie matury i możliwość podjęcia studiów wyższych,

– pięć dobrze wyposażonych pracowni komputerowych z dostępem do Internetu,

– centrum multimedialne,

– miłą przyjazną atmosferę.


Szczegółowe informacje o sukcesach i działalności dydaktyczno–wychowawczej szkoły znajdują się na naszej stronie internetowej:

http://www.ekonomik-konskie.pl