Menu

Karty opisu spraw - Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia

 

KATEGORIA

NAZWA KARTY

PLIKI

DO POBRANIA

 

Szkoły i placówki publiczne, w tym specjalne  

Organizowanie indywidualnego nauczania

     karta

     wniosek

Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

     karta

     wniosek

Skierowanie do młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych

     karta

Wydawanie skierowań do szkół  i placówek kształcenia specjalnego

     karta

     wniosek

 

Szkoły niepubliczne  

Nadanie szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych

     karta

     wniosek

Ustalenie trybu udzielania dotacji w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne

     karta

     wniosek

Tryb rozliczenia dotacji w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne

     karta

     wniosek

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

     karta

     wniosek

Wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

     karta

     wniosek

 

Stowarzyszenia, UKS  

Uzyskanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej

     karta

     wniosek

wniosek o wykreślenie z ewidencji

Uzyskanie wpisu do rejestru stowarzyszeń zwykłych

     karta

     wniosek

Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej

     karta

     wniosek



Autor:  Krzysztof Stachera Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  17 listopad 2009 14:23 Data publikacji:  11 sierpień 2014 10:13
Data ostatniej modyfikacji:  21 listopad 2018 14:14 Wersja:  7.3