Menu

Ogłoszenia

 

Uwaga!

Nowy numer telefonu do Wydziału Komunikacji i Transportu:  41 260 48 35

Uwaga nowy numer konta dla opłat komunikacyjnych:

66 1240 1372 1111 0010 3712 8721

Numer konta dla opłat ewidencyjnych pozostaje bez zmian:
02 1240 4416 1111 0000 4965 0895

 
 

Najczęściej zadawane pytania

 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania w sprawie rejestracji pojazdów.pdf


Autor:  Zbigniew Struzik Osoba publikująca: Przemysław Dąbroś - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  27 marzec 2012 12:48 Data publikacji:  27 marzec 2012 12:50
Data ostatniej modyfikacji:  28 luty 2014 12:26 Wersja:  1.1

Karty opisu spraw - Wydział Komunikacji i Transportu

KATEGORIA

NAZWA KARTY

PLIKI DO POBRANIA

Aktualne opłaty

Opłaty komunikacyjne

karta

Pełnomocnictwo Druk pełnomocnictwa druk

Rejestracja pojazdów

Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski

karta

wniosek

Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z zagranicy

karta

wniosek

Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej

karta

wniosek

Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z zagranicy (oprócz Unii Europejskiej)

karta

wniosek

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego wcześniej na terenie Polski

karta

wniosek

Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

karta

wniosek

Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, w przypadku jego zniszczenia, utraty

karta

wniosek

Uzyskanie wtórnika karty pojazdu

karta

wniosek

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego badania technicznego

karta

wniosek

Zawiadomienie o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

karta

wniosek

Uzyskanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych

karta

wniosek

Wyrejestrowanie pojazdu

karta

wniosek

Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

karta

wniosek

Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym : „GAZ", „HAK", „VAT", „TAXI", „L"

karta

wniosek

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

karta

wniosek

Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu

karta

wniosek

Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

karta

wniosek

Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych

karta

Transport

 

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

karta

wniosek

Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego

karta

wniosek

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub pośrednictwa przy przewozie rzeczy

karta

wniosek

Wydanie dodatkowego wypisu z licencji na samochód lub wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

karta

wniosek

Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji lub wtórników wypisów z wymienionych dokumentów

karta

wniosek

Wyrażenie zgody w drodze decyzji administracyjnej na wykonywanie uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji przez okres nie dłuższy niż 18 m-cy od daty śmierci posiadacza tej licencji

karta

wniosek licencja

wniosek zezwolenie

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

karta

wniosek

Uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia przewozu

karta

wniosek

Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy

karta

wniosek

 
Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii II i kategorii III

karta

wniosek kategoria II

wniosek kategoria III

Prawa jazdy

 

Wydanie numeru profilu kandydata na kierowcę (PKK) w celu uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy, pozwolenia lub rozszerzenia uprawnień

karta

wniosek

Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia

karta

wniosek

Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem

karta

wniosek

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo-stronę konwencji  o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach

karta

wniosek

Wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym

karta

wniosek

Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia w związku z wygaśnięciem terminu jego ważności, w przypadku gdy termin ten nie został ustalony na podstawie orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego

karta

wniosek

Uzyskanie wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego

karta

wniosek

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

karta

wniosek

Wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę danych w nim umieszczonych lub zmianę terminu ważności prawa jazdy karta

Przywrócenie cofniętego uprawnienia po okresie orzeczonego zakazu

karta

wniosek

Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) na ponowny egzamin w przypadku zatrzymania prawa jazdy

karta

wniosek

Zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

karta

wniosek

Ośrodki szkolenia i instruktorzy

Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

karta

wniosek

Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów/ wykładowców nauki jazdy

karta

wniosek

Przedłużenie ważności lub wymiana legitymacji instruktora nauki jazdy

karta

wniosek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zatwierdzanie projektów stałej lub tymczasowej organizacji ruchu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na terenie powiatu koneckiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na terenie powiatu koneckiego

 

Analiza statystyczna średniej zdawaloności OSK

Schematy Kontroli Przedsiębiorców


Autor:  Zbigniew Struzik Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  18 listopad 2009 08:30 Data publikacji:  14 czerwiec 2019 10:16
Data ostatniej modyfikacji:  12 lipiec 2019 08:40 Wersja:  11.5