Menu

Ogłoszenia

 

Uwaga nowy numer konta dla opłat komunikacyjnych:

66 1240 1372 1111 0010 3712 8721

Numer konta dla opłat ewidencyjnych pozostaje bez zmian:
02 1240 4416 1111 0000 4965 0895

 
 

Najczęściej zadawane pytania

 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania w sprawie rejestracji pojazdów.pdf


Autor:  Zbigniew Struzik Osoba publikująca: Przemysław Dąbroś - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  27 marzec 2012 12:48 Data publikacji:  27 marzec 2012 12:50
Data ostatniej modyfikacji:  28 luty 2014 12:26 Wersja:  1.1

Karty opisu spraw - Wydział Komunikacji i Transportu

 

KATEGORIA

NAZWA KARTY

PLIKI

DO POBRANIA

Aktualne opłaty

 Opłaty komunikacyjne

  karta

 

Rejestracja pojazdów

 Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski

  karta

  wniosek

 Rejestracja nowego pojazdu zakupionego w Unii Europejskiej

  karta

  wniosek

 Rejestracja nowego pojazdu zakupionego spoza Unii Europejskiej

  karta

  wniosek

 Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej

  karta

  wniosek

Rejestracja pojazdu marki SAM

karta

wniosek

 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski

  karta

  wniosek

 Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

  karta

  wniosek

 Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, w przypadku jego zniszczenia

  karta

  wniosek

 Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, w przypadku jego utraty

  karta

  wniosek

 Uzyskanie wtórnika karty pojazdu

  karta

  wniosek

 Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego badania technicznego

  karta

  wniosek

 Zawiadomienie o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

  karta

  wniosek

 Uzyskanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych w przypadku ich zagubienia

  karta

  wniosek

 Uzyskanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych w przypadku ich kradzieży

  karta

  wniosek

 Uzyskanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych w przypadku ich zniszczenia

  karta

  wniosek

 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży

  karta

  wniosek

 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów

  karta

  wniosek

 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego sprzedaży za granicę

  karta

  wniosek

 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego zniszczenia (kasacji) za granicą

  karta

  wniosek

 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku trwałej, zupełnej jego utraty

  karta

  wniosek

 Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

  karta

  wniosek

 Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: „GAZ", „HAK", „VAT", „TAXI", „L",

  karta

  wniosek

 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

  karta

  wniosek

 Złożenie zawiadomienia o sprzedaży pojazdu

  karta

  wniosek

 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

  karta

  wniosek

 Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych

  karta

 

Transport

 

 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

  karta

  wniosek

 Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

  karta

  wniosek

 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub pośrednictwa przy przewozie rzeczy

  karta

  wniosek

 Wydanie dodatkowego wypisu z licencji

  karta

  wniosek

 Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/ licencji lub wtórników wypisów z wymienionych dokumentów

  karta

  wniosek

 Wyrażenie zgody w drodze decyzji administracyjnej na wykonywanie uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji przez okres nie dłuższy niż 18 m-cy od daty śmierci posiadacza tej licencji

  karta

  wniosek licencja

  wniosek zezwolenie

 Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

  karta

  wniosek

 Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy

  karta

  wniosek

 Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii II i kategorii III

  karta

  wniosek kategoria II

  wniosek kategioria III

Prawa jazdy

 Wydanie po raz pierwszy prawa jazdy, pozwolenia lub rozszerzenia uprawnień

  karta

  wniosek

 Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia

  karta

  wniosek

 Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem

  karta

  wniosek

 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo-stronę konwencji  o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach

  karta

  wniosek

 Wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym

  karta

  wniosek

 Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia w związku z wygaśnięciem terminu jego ważności, w przypadku gdy termin ten nie został ustalony na podstawie orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego

  karta

  wniosek

 Uzyskanie wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego

  karta

  wniosek

 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

  karta

  wniosek

 Przywrócenie cofniętego uprawnienia po okresie orzeczonego zakazu

  karta

  wniosek

 Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) na ponowny egzamin w przypadku zatrzymania prawa jazdy

  karta

  wniosek

 Zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

  karta

  wniosek

 

Ośrodki szkolenia i instruktorzy

 Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

  karta

  wniosek

 

 Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów/ wykładowców nauki jazdy

  karta

  wniosek

 Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy

  karta

  wniosek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zatwierdzanie projektów stałej lub tymczasowej organizacji ruchu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Wykaz Stacji Kontroli Pojazdówna terenie powiatu koneckiego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na terenie powiatu koneckiego

 

Analiza statystyczna średniej zdawaloności OSK


Autor:  Zbigniew Struzik Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  18 listopad 2009 08:30 Data publikacji:  13 grudzień 2013 13:23
Data ostatniej modyfikacji:  17 grudzień 2014 14:32 Wersja:  6.0