Starostwo Powiatowe


Starostwo Powiatowe wraz z Powiatowym Urzędem Pracy oraz pozostałymi jednostkami organizacyjnymi stanowi powiatową administrację zespoloną. Kierownikiem Starostwa Powiatowego jest Starosta, który organizuje  pracę urzędu oraz jest zwierzchnikiem służbowym jego pracowników. Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Radę Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu.

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Końskich - tekst ujednolicony.

 

Stan na dzień 26.03.2015 r.

Regulamin organizacyjny-tekst ujednolicony.pdf


Autor:  Radosław Lachowski Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  15 marzec 2011 09:09 Data publikacji:  27 maj 2014 14:35
Data ostatniej modyfikacji:  15 październik 2015 09:13 Wersja:  2.3

Regulamin zarządzania procesem zamówień publicznych w Powiecie Koneckim

Akty dotyczące Regulaminu zarządzania procesem zamówień publicznych w Powiecie Koneckim.

Regulamin.pdf

Uchwała Nr 126/2010 Zarządu Powiatu z dn. 22.09.2010.pdf

Uchwała Nr 67/2012 Zarządu Powiatu z dn. 11.07.2012.pdf

Uchwała Nr 44/2014 Zarządu Powiatu z dn. 19.05.2014.pdf


Autor:  Bogdan Soboń - Przewodniczący Zarządu Osoba publikująca: Joanna Piszcz - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  6 listopad 2012 12:39 Data publikacji:  22 sierpień 2016 12:01
Data ostatniej modyfikacji:  2 wrzesień 2016 09:26 Wersja:  1.6