Menu

Obsługa interesanta

INFORMACJE OGÓLNE

Podstawowym punktem informacyjnym dla interesantów Starostwa Powiatowego w Końskich jest Biuro Obsługi Interesanta, które znajduje się na parterze budynku przy ul. Stanisława Staszica 2.

Do Biura można zgłaszać się osobiście od ponidziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 lub telefonicznie pod numerem  041 372 57 80.

Biuro udziela informacji na temat:

 • rodzaju, miejsca i sposobu załatwiania spraw
 • kompetencji poszczególnych wydziałów Starostwa
 • organizacji władz powiatu
 • struktury urzędu oraz jednostek organizacyjnych powiatu
 • podstawowych informacji o innych instytucjach i urzędach funkcjonujących w powiecie koneckim
 • uroczystości powiatowych i innych wydarzeń organizowanych przez samorząd powiatowy

  GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁACH

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

poniedziałek– piątek 800 - 1400

Wydział Komunikacji i Transportu:

Sprawy wymagające uiszczenia opłaty w kasie Starostwa:

poniedziałek – piątek 800 - 1400

Pozostałe sprawy, których załatwienie nie wymaga opłat  lub opłaty zostały wcześniej uiszczone (np. zgłoszenie sprzedaży pojazdu, odbiór stałego dowodu rejestracyjnego, dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym o zamontowaniu haka lub instalacji gazowej, wydanie dokumentu prawa jazdy, przesłanie dokumentów kandydata na kierowcę do WORD)

poniedziałek – piątek 745 - 1515

Pozostałe wydziały przyjmują interesantów w godzinach pracy Starostwa.

 

       REJESTRACJA INTERESANTÓW WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Biuro Obsługi Interesanta prowadzi również rejestrację telefoniczną osób zamierzających załatwiać sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu związane z:

 • rejestracją pojazdu,
 • wpisaniem w dowód rejestracyjny gazu,
 • złomowaniem pojazdu,
 • zgłoszeniem sprzedaży,
 • wpisaniem w dowód rejestracyjny haka,
 • zmianami danych w dowodzie rejestracyjnym,
 • wpisaniem w dowód rejestracyjny zastawu bankowego i rejestrowego,
 • dopisaniem lub skreśleniem współwłaściciela,
 • wyrobieniem wtórnika dowodu rejestracyjnego lub nalepki kontrolnej,
 • wydaniem decyzji na nabicie nr przyczepki SAM,
 • wydaniem zaświadczenia,

 

Poprawna rejestracja kończy się wydaniem przez Biuro Obsługi Interesanta potwierdzenia, z którym w uzgodnionym dniu i godzinie należy zgłosić się do wskazanego stanowiska w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Załatwienie sprawy jest możliwe - w większości przypadków - w dniu zgłoszenia, jednak ze względu na okresowe zwiększanie się ilości klientów, maksymalny czas oczekiwania nie powinien przekroczyć dwóch dni roboczych od chwili rejestracji.

Pozostałe rodzaje spraw załatwiane są bezpośrednio w wydziałach merytorycznych bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia.

 

        SKŁADANIE PISM URZĘDOWYCH

Korespondencję kierowaną do urzędu przyjmuje Kancelaria Ogólna znajdująca się w pokoju Nr 1 na parterze budynku Starostwa.

Kancelaria zajmuje się również:

 • przyjmowaniem korespondencji, podań, skarg, wniosków kierowanych do urzędu
 • przyjmowaniem dokumentów elektronicznych,
 • odbieraniem poczty elektronicznej urzędu,
 • udzielaniem informacji na temat miejsca, do którego została skierowana korespondencja.

       

        SPOTKANIA ZE STAROSTĄ I WICESTAROSTĄ

Obsługą spotkań zajmuje się Sekretariat Starosty, który znajduje się w pokoju nr 217 na II piętrze budynku Starostwa.

Osoby zainteresowane spotkaniem ze Starostą lub Wicestarostą powinny ustalić wcześniej termin spotkania pod numerem telefonu 41 372 41 34 lub 372 82 50

 

Starosta i Wicestarosta przyjmują interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach pracy urzędu.