Menu

Akty prawne

 

Dom Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich działa na podstawie:

 

1.    Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej . Tekst jednolity ( Dz. U. z 2008 r. nr 115, poz.728 ).

2.    Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ).

3.  Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. z 2005 r. nr 217, poz. 1837 ).

4.   Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 1994 r. nr 111, poz.535 ).

5.    Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej ( Dz. U. z 1996 r. nr 5, póz. 38 ).

6. Zarządzenia nr 7/91 Wojewody Kieleckiego z dnia 28.01.1991r. w sprawie utworzenia, organizacji i zadań Domu Pomocy Społecznej w Końskich dla przewlekle chorych ze schorzeniami układu nerwowego.

7. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Końskich nadanego przez Radę Powiatu w Końskich dnia 28 czerwca 2006 r. Uchwałą nr XXX/14/06

8. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.03.2007r. znak:PS.II.9013/1-2/2007 zezwalającej Zarządowi Powiatu Koneckiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Końskich dla osób przewlekle psychicznie chorych.

 

ZESTAWIENIE  WEWNĘTRZNYCH  AKTÓW  PRAWNYCH

 Oznaczenie  np.  /3/ wskazuje, że jest to trzecia edycja dokumentu.

1. Statut Domu /3/ - Uchwała XXX/14/2006 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28.06.2006r.

2. Regulamin Organizacyjny /4/ - Uchwała nr 120/2009 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 22.09.2009r.

3. Regulamin Pracy /3/ - Zarządzenie Dyrektora DPS nr 9/2009 z dnia 15.06.2009r. z późn. zm.

4. Regulamin Wynagradzania /3/ - Zarządzenie Dyrektora DPS nr 11/2009 z dnia 29.06.2009 r. z późn. zm.

5. Regulamin zatrudniania i Regulamin naboru pracowników na stanowiska urzędnicze - Zarządzenie Dyrektora DPS nr 7/2011 z dnia 22.03.2011r.

6. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /3/ - Zarządzenie Dyrektora DPS nr 3/2008 z dnia 16.06.2008r. z późn. zm.

7. Regulamin Kontroli Zarządczej - Zarządzenie Dyrektora DPS nr 19/2011 z dnia 16.11.2011r.

8. Regulamin przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia dla pracowników DPS Końskie /2/ - Zarządzenie Dyrektora DPS nr 4/2011 z dnia 15.06.2011r.

9. Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych w DPS Końskie - Zarządzenie Dyrektora DPS nr 14/2007 z dnia 22.06.2007r.

10. Regulamin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Końskich - Zarządzenie Dyrektora DPS nr 4/1999 z dnia 03.09.1999r.

11. Zasady/polityka/ rachunkowości w DPS Końskie - Zarządzenie Dyrektora DPS nr 16/2010 z dnia 08.12.2010r.z późn. zm.

12. Instrukcja obiegu dokumentów księgowych w DPS Końskie - Zarządzenie Dyrektora DPS nr 4/2005 z dnia 04.08.2005r. z późn.zm.

13. Instrukcja pn. Zakładowy Plan Kont - Zarządzenie Dyrektora DPS nr 13/2011 z dnia 16.06.2011r.

14. Instrukcja inwentaryzacyjna w DPS Końskie - Zarządzenie Dyrektora DPS nr 18/2011 z dnia 10.11.2011r.

15. Instrukcja kasowa w DPS Końskie - Zarządzenie Dyrektora DPS nr 8/2011 z dnia 31.05.2011r.

16. Instrukcja Ochrony Danych Osobowych w DPS Końskie- Zarządzenie Dyrektora DPS nr 20/2011 z dnia 30.11.2011r.

17. Instrukcja kancelaryjna w DPS Końskie - Zarządzenie Dyrektora DPS nr 21/2011 z dnia 07.12.2011r.

18. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w DPS Końskie - Zarządzenie Dyrektora DPS nr 1/2011 z dnia 05.01.2011r.

19. Instrukcja bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia wybuchem - Zarządzenie Dyrektora DPS nr 3/2007 z dnia 12.01.2007r.

20. Instrukcja magazynowa w DPS Końskie - Zarządzenie Dyrektora DPS nr 2/2004 z dnia 05.04.2004r.

21. Rzeczowy Wykaz Akt w DPS Końskie - Zarządzenie Dyrektora DPS nr 6/2002 z dnia 30.12.2002 r.

22. Procedura stosowania środków przymusu bezpośredniego w stosunku do mieszkańców DPS Cichy Zakątek w Końskich - Zarządzenie Dyrektora DPS nr 4/2007 z dnia 07.02.2002 r. ze zmianą w dniu 02.08.2007r. - Zarządzenie Dyrektora nr 17/2007.

23. Procedury  postępowania z  Mieszkańcami  Domu  Pomocy  Społecznej  Cichy  Zakątek  w  Końskich - Zarządzenie Dyrektora DPS nr 10/2009 z dnia 16.006.2009r.

24. Procedura zakupu leków zlecanych przez lekarza dla Mieszkańców DPS Cichy Zakątek w Końskich - Zarządzenie Dyrektora DPS nr 2/2011 z dnia 17.01.2011r.

25. Kodeks etyczny pracowników Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich - Zarządzenie Dyrektora DPS nr 1/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.Autor:  Kuśmierczyk Bogdan Osoba publikująca: 
Data utworzenia:  12 luty 2012 21:09 Data publikacji:  11 luty 2013 16:33
Data ostatniej modyfikacji:  11 luty 2013 16:32 Wersja:  2.7