Raport o stanie Powiatu Koneckiego

«Powrót

Raport o stanie Powiatu

Raport o stanie Powiatu Koneckiego za 2018 rok

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,  w  szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Raport o stanie Powiatu.pdf

Raport o stanie Powiatu Koneckiego za 2018 rok został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 24.05.2019 r.

Raport  zostanie przedstawiony na sesji Rady Powiatu w dniu  30.05.2019 r.

 

Debata nad raportem o stanie Powiatu Koneckiego za 2018 rok

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu Koneckiego, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Końskich pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150  mieszkańców powiatu (KLAUZULA INFORMACYJNA oraz wzór zgłoszenia w załączeniu).

Debata nad raportem odbędzie na X Sesji Pełniącego Funkcję Rady Powiatu w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 1200

Zgłoszenia można składać najpóźniej w dniu 18 czerwca 2019 r.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Załączniki:

Klauzula informacyjna.pdf

Wzór zgłoszenia.doc


Autor:  Grzegorz Piec - pełniący funkcję Zarządu Powiatu Osoba publikująca: Przemysław Dąbroś - Starostwo Powiatowe w Końskich
Data utworzenia:  28 maj 2019 09:02 Data publikacji:  28 maj 2019 08:53
Data ostatniej modyfikacji:  11 czerwiec 2019 10:50 Wersja:  1.2